DÔLEŽITÉ VÝROBNÉ VLASTNOSTI PRÁŠKOVÝCH NÁPOJOV

V predajných automatoch sú práškové prípravky často riedené vo vode pre výrobu rôznych nápojov, ako je káva, horúca čokoláda a polievka. Dávkovanie práškov musí byť presne riadené, aby sa pri riedení dosiahol konzistentný výsledok a zabránilo sa zablokovaniu prístroja. viac

Thermo Scientific Pharma mini Implant Line

Vyrobte vysokokvalitné injekčné systémy na cielené podávanie liečiv s Thermo Scientific ™ Pharma mini Implant Line. viac

PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIA S DÁVKOVANÍM TECHNIKOU HEADSPACE

Rýchle, automatické a presné stanovenie prchavých látok v krvi viac

Hypersil GOLD aQ

Excelentná kolóna pre analýzy polárnych látok viac

XPS A RAMAN

Teraz v jednom prístroji! viac

SPME ARROW - NOVÁ TECHNOLÓGIA SPME

Mikroextrakcia tuhou fázou (Solid phase microextraction, SPME) je metóda prípravy vzoriek bez použitia rozpúšťadiel, ktorá spája extrakciu a zakoncentrovanie do jedného kroku. viac

SÉRIA STEREOMIKROSKOPOV LEICA S9

V roku 2017 prichádza spoločnosť Leica Microsystems so sériou noviniek, o ktorých vás budeme priebežne informovať. Inovácie prebehnú tak v softvérových platformách, ako aj v samotných mikroskopoch. viac

SMART DIGEST

Jednoduchá, rýchla a reprodukovateľná metóda rozkladu proteínov pôsobením proteolytických enzýmov. viac