HAAKE Viscotester 550

O produkte

Rotačný viskozimeter HAAKE Viscotester 550 (VT 550) je navrhnutý pre rýchle a presné meranie viskozity a tokových vlastností kvapalných a polotuhých látok.

Je využívaný hlavne pre kontrolu kvality. Jeho široké použitie je dané množstvom meracích senzorov a možností nastavenia rýchlostí otáčok od 0,5 do 800 min -1 . Vďaka tomu nezáleží, či je meraná látka podobná oleju, farbe, keramickej suspenzii, čokoláde, krémom alebo PVC plastisólu. Výsledky ako viskozita, šmykové napätie, šmyková rýchlosť, medza toku a teplota sú zobrazené na digitálnom displeji. Namerané dáta je možné tlačiť priamym pripojením k tlačiarni alebo je možné prístroj pripojiť k počítaču pomocou softwaru RheoWin.