Uniaxial Powder Tester

O produkte

Nový stolný prístroj pre veľmi jednoduché a rýchle meranie s vysokou citlivosťou pre cenovo priaznivú charakterizáciu práškových materiálov. UPT umožňuje opakovateľné a spoľahlivé testovanie práškov ako alternatívu k tradičným technikám. 
Unaxiálne testovanie spočíva najskôr vo vytvorení kompaktného valca v sklenenej nádobe z meraného materiálu. Objímka sa následne odstráni a vzorka je namáhaná vertikálne silou až do jeho rozpadnutia. Výsledkom je sila potrebná k rozlomeniu valca (uUYS - uniaxial Unconfined Yield Strenght). Touto technikou je možné spoľahlivo hodnotiť tok práškov FF (flow function).

Aplikácie Uniaxial Powder Tester

• plnenie
• lisovanie tabliet
• tok násypkou
• mokrá granulácia
• miešanie
• suché práškové inhalátory
• transport

Použitie

• farmácia
• potraviny
• keramika
• detergenty
• plasty
• stavebné materiály
• chemický priemysel

Konsolidačná stanica

uniaxial-powder-tester-consolidation-sta
Konsolidačná offline stanica umožňuje vystaviť vzorky prášku rôznym podmienkam prostredia, ako napríklad zvýšená teplota a vlhkosť po dlhšiu dobu pod požadovaným MPS. Umožňuje simuláciu mnohých priemyselných procesov.