DVS Advantage

O produkte

DVS Advantage je kompaktný a užívateľský komfortný systém určený pre štúdium sorpcie vodných pár na pevných látkach, ktorý sa vyznačuje veľmi rýchlou a presnou kontrolou teploty a vlhkosti. Mimo vodných pár dokáže pracovať aj s organickými rozpúšťadlami.

Dynamická sorpcia pár (Dynamic Vapour Sorption - DVS) je osvedčená gravimetrická metóda určená k stanoveniu od polymorfizmu a stability látok k adsorpcii pár vody a organických pár na povrch látky. Je vhodná nie len pre vývojové centrá, ale aj na kontrolu kvality vo výrobe. Využíva sa napríklad v oblasti balenia na kontrolu účinnosti obalu a jeho priepustnosti a merania vplyvu vlhkosti a teploty na balený výrobok.