PSA

O produkte

PSA Pressure Swing Adsoprtion je metóda pre štúdium separácie plynov. Jedná sa o unikátnu metódu, ktorá umožňuje podrobne charakterizovať materiály a procesy.

Zariadenie umožňuje testovať vzorky v širokom rozsahu prietokov plynov, teplôt, tlaku a podtlaku. To uľahčuje efektívne a účinne skúmať 'zložité' procesy vo všetkých typoch plynov a adsorbátov v chemickom a petrochemickom priemysle.