QSurf

O produkte

Prístroj využívajúci dynamickú metódu merania BET izoteriem . Poskytuje rýchle, jednoduché, presné ekonomické stanovenie merných povrchov – jedno- a viacbodová BET. QSurf je trojkanálový prístroj so zabudovaným PC, meracou rýchlosťou až 15 meraní za hodinu, s možnosťou merania veľmi jemných práškov.