Surfer

O produkte

Prístroj Thermo Scientific Surfer je novinkou za súčasne známym prístrojom - Sorptomatic 1990. Princíp je založený na volumetrickej sorpcii inertného, resp. reaktívneho plynu na materiál v prípade fyzikálnej sorpcie, resp. chemickej sorpcie. Vzorka je najskôr dôkladne odplynená a následne za veľmi nízkych teplôt je vystavená sorpcii pár plynu. Vzorka je umiestnená v byrete a tá v Dewarovej nádobe s tekutým dusíkom. Surfer má automaticky riadenú hladinu kvapalného dusíka s citlivosťou 0,02 mm.

Prístroj disponuje 3 portami pre prípravu vzoriek, dané odplynenie je bezpečné vďaka dômyselnému systému potrubia a ventilov použiteľných aj pre veľmi jemné prášky. Evakuáciu je možné robiť pri izbovej teplote až do 450 °C s rozlíšením 1 °C.

  • Distribúcia veľkosti pórov v rozsahu mezo, mikro, ultramikro
  • Špecifická plocha povrchu (m 2 /g)
  • Celkový objem pórov (cm 3 /g)
  • Aktívna plocha kovu