TPDRO 1100

O produkte

TPDRO 1100 s detektorom TCD sa ako kompaktný prístroj používa k najbežnejšiemu meraniu a charakterizácii katalyzátorov ako TPD, TPR, TPO a pulznej chemisorpcie rovnako ako k jednobodovému stanoveniu B.E.T. TPDRO využíva k analýze vzoriek súčasne dva oddelené a nezávislé porty (pece) pri teplotách od 25 do 1100 °C, s chladením od -80 °C. Umožňuje pripojiť sekundárny analytický nástroj (GC, MS).