GC TRACE Ultra

O produkte

GC TRACE Ultra plynový chromatograf (prístroj vhodný pre "Fast" a "Ultra Fast Chromatography") - výrobok firmy Thermo Scientific, pokračovateľom známej firmy Carlo Erba, tradičného výrobcu plynových chromatografov. Táto skutočnosť zaručuje tradičné kvalitné prevedenie, jednoduché ovládanie, modulárny dizajn, jednoduché rozšírenie, špičkové technické parametre a vysokú spoľahlivosť.

 • Pracovné rozpätie pece sa pohybuje od -99 do +450°C
 • Teplotný program je možné zostaviť pomocou 7 rámp, 8 izoterm s reguláciou teploty od 0,1 do 120°C za min.
 • Čas pre zahriatie z 50 na 450°C je 420 sec
 • Rýchlosť chladenia z 450 na 50°C je 250 sec
Medzi hlavné výhody plynového chromatografu Trace Ultra patrí jeho modulárny dizajn. Plynový chromatograf je možné zostaviť presne podľa priania užívateľa a je možné ho ďalej rozširovať podľa jeho narastajúcich potrieb. Modularita v injektoroch: SSL, PTV, on column, náplňový injektor vo verziách klasických veľkostí nástreku a 'large volume'.

Modularita v detektoroch sa prejaví možnosťou voľby medzi týmito detektormi:

 • FID - vhodný pre stanovenie uhlovodíkov
 • mikroECD - citlivý k zlúčeninám s Cl a S v molekule
 • TCD - vhodný pre permanentné plyny
 • FPD a PFPD - jednoducho identifikujú S, P a Sn
 • NPD - použiteľný pre zlúčeniny s N
 • PDD - nahradzuje skoršie heliové detektory a je určený pre stopové koncentrácie
 • PID - deteguje zlúčeninu s násobnou väzbou v molekule
Medzi významné vlastnosti týchto plynových chromatografov patrí ďalej možnosť plnej charakterizácie kolóny meraním skutočného pneumatického odporu, čo uľahčí prácu pri výmenách kolón, zvyšuje reprodukovateľnosť analýz a prenos metód z kolóny na kolónu a z GC na GC. Táto charakterizácia kolóny je spustená jedným tlačením tlačidla na ovládacom paneli alebo na počítači. Ďalším užitočným nástrojom je automatické zisťovanie netesností, spustenie jedným tlačidlom. Digitálne riadenie tlaku do 1000 kPa umožňuje pracovať s ultra tenkými kolónami (0,1 mm ID) a v režimu "Fast Chromatography".

Pre zákazníkov, ktorí spracovávajú veľký objem vzoriek, je možné doporučiť verziu pre "Ultra Fast Chromatography" čo zrýchli analýzu 10 - 20x. Táto verzia GC Trace Ultra pracuje s extrémne rýchlym ohrievaním a špeciálnym typom chromatografickej kolóny.

Ďalšie variácie GC Trace Ultra - simulovaná destilácia, ventilová pec pre dávkovanie a delenie plynov, apod.