ICS-5000

O produkte

Vysokotlaková iónová chromatografia s elektrolyticky generovaným eluentom aj v gradientovom režime. Duálny systém pre paralelnú analýzu aniónov aj katiónov v štandardnom, microbore a kapilárnom usporiadaní s pracovným tlakom až do 6000 psi. Iónový chromatograf ICS 5000 je kombináciou modularity a flexibility s maximálnou citlivosťou.

Viac informácií TU.