Freeman Technology

freeman_logo.png

Spoločnosť Freeman Technology ® sa špecializuje na prístroje, ktoré sú určené na testovanie práškových materiálov. Vďaka svojím viac ako 15-ročným skúsenostiam je spoločnosť Freeman Technology ® lídrom v oblasti merania toku a charakterizácie správania sa práškových materiálov. Spoločnosť významne investuje do výskumu a vývoja, rôznorodé expertné skupiny pomáhajú riešiť individuálne problémy užívateľov po celom svete. Výsledkom je popredné svetové postavenie v oblasti riešenia a pochopenia správania sa práškových materiálov - v oblasti vývoja, spracovania, kontrole kvality, alebo kdekoľvek, kde hrajú prášky svoju nenahraditeľnú úlohu.

Odkaz na stránky dodávateľa: Freeman Technology ®