Nicolet iS10 FT-IR spektrometer

O produkte

Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™10 FT-IR spektrometer je vhodnou alternatívou, keď je potrebné merať vzorky v strednej, ako aj v blízkej oblasti infračerveného spektra, čo je možné priamo v základnom spektrometri, alebo pomocou iZ10 modulu. Je ideálnym nástrojom pre vstupnú kontrolu surovín, kontrolu kvality, rutinné aplikácie (napr. analýza biopalív), ale aj špeciálne aplikácie pri analýze drahých kameňov, či v kombinácii s FT-IR mikroskopom Continuum alebo s TGA.

„Smart“ príslušenstvo umožňuje jednoducho a rýchlo meniť techniku merania, je vybavené čipovou technológiou automatického rozpoznania príslušenstva vo vzorkovom priestore a nastavenia optickej dráhy a následne SW OmnicTM, (ktorý používajú všetky zariadenia pre molekulovú spektroskopiu z dielne Thermo Scientific) automaticky nastaví optimálne parametre merania. „Smart“ príslušenstvo je plne kompatibilné aj so staršou radou spektrometrov (Avatar, Nicolet 380, Nicolet 6700 a iné) a naopak.

Príklady ďalších aplikácií:
Stanovenie ftalátov