Nicolet iS5 FT-IR spektrometer

O produkte

Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™5 FT-IR spektrometer je rozmermi najmenší FT-IR spektrometer z radu „iS“ FT-IR spektrometrov, určený na aplikácie meraní látok v strednej oblasti infračerveného spektra. Nová konštrukcia spektrometra ho robí takmer nezničiteľným a na druhej strane minimalizuje nároky na prevádzku.

Nicolet iS5 FT-IR spektrometer nachádza svoje uplatnenie tak v rutinných analýzach (analýza plastov, analýza olejov, stanovenie NEL), výrobe a výskume (kvalitatívne informácie o produktoch syntéz, či výroby) alebo vo vyučovacom procese.

Inteligentné príslušenstvo „iD“ umožňuje jednoducho a rýchlo meniť techniku merania, napr. merať vzorku technikou transmisie alebo odrazu (ATR) a je vybavené čipovou technológiou automatického rozpoznania príslušenstva vo vzorkovom priestore a nastavenia optickej dráhy a následne SW OmnicTM (ktorý používajú všetky zariadenia pre molekulovú spektroskopiu z dielne Thermo Scientific) automaticky nastaví optimálne parametre merania. Rovnako je však pre špeciálne experimenty možné použiť „Foundation“ platformu pre špeciálne príslušenstvo pre merania multiodrazovým ATR alebo difúznou reflektanciou.

Rozmery iS5 (35x28x26 cm) a hmotnosť (10 kg) umožňujú zariadenie jednoducho transportovať alebo v prípade potreby použiť na merania v teréne, preto je možné zariadenie doplniť o transportný vysoko-odolný kufor.

Príklady aplikácií:
Identifying Failures and Ensuring Quality of Plastic Materials
Low-Level Measurement of Oil and Grease in Water Using Solvent-Free Infrared Analysis Method ASTM D7575
Measurement of Dispersed Oil in Water Using an Infrared Analysis Method
FT-IR in QA/QC Laboratories and on Manufacturing Floors