UV-VIS řady Evolution

O produkte

Evolution60S
Evolution 60S UV-VIS spektrometr od Thermo Scientific (nahrazuje Evolution 60) je flexibilní, přesný a výkonný spektrometr s konstantní šířkou štěrbiny 1 nm. Tím je Evolution 60 zvláště vhodný - mimo všechna běžná rutinní měření - všude tam, kde je vyžadován soulad s mezinárodními farmaceutickými regulátory. Podobně jako u ostatních modelů je možné snadné a intutitivní ovládání lokálním vestavěným software případně z prostředí VISIONlite™ PC software. V obou programových prostředích je možná plná kontrola vestavěného měniče kyvet, který může být snadno nahrazen jiným typem z bohatého volitelného příslušenství, včetně Peltierovsky kontrolovaného držáku kyvet, případně držáku pro pevné vzorky, sipper systému a vláknové optiky.

Optický systém je navržen jako robusní split-beam systém s xenonovým světelným zdrojem, což při přijatelné ceně poskytuje dobrou optickou stabilitu potřebnou i pro déle trvající experimenty. Životnost lampy je garantována na tři roky.

V nové verzi 60S se dočkal výrazné inovace elektronické části v, základním provedení je spektrometr vybaven třemi USB konektory, které umožňují připojení externí tiskárny, volitelně ovládacího PC a paměťového zařízení pro ukládání a zálohování dat a metod. Spektrometr umožnuje plné skenování spekter v celém rozsahu dostupných vlnových délek až do rychlosti 4 200 nm/min. Volitelně lze měřit i při otevřeném kyvetovém prostoru.

Evolution 201

Evolution 201 je reprezentantem nové generace UV-VIS spektrometrů od Thermo Scientific. Nahrazuje modely Helios Zeta, Helios Omega a Evolution 160, ale přináší novu přidanou hodnotu svými vlastnostmi a poměrem cena/výkon. UV-VIS spektrometr Evolution 201 od Thermo Scientific je flexibilní, přesný a výkonný spektrometr s konstantní šířkou štěrbiny 1 nm. Tím je zvláště vhodný - mimo všechna běžná rutinní měření - všude tam, kde je vyžadován soulad s mezinárodními farmaceutickými regulátory. Jeho ovládání zajišťuje integrovaný-lokální nebo na PC instalovaný software nové generace - INSIGHT. USB rozhraní umožňují připojení PC, tiskárny, paměťového média ale u modelů s lokálním ovládáním a displejem i klávesnice a myši.

V obou programových prostředích je možná plná kontrola vestavěného měniče kyvet, který může být snadno nahrazen jiným typem z bohatého volitelného příslušenství, včetně Peltierovsky kontrolovaného držáku kyvet, případně držáku pro pevné vzorky, sipper systému a vláknové optiky. Optický systém je navržen jako robusní dvojpaprskový systém s xenonovým světelným zdrojem. Životnost lampy je garantována na tři roky.

Spektrometr umožnuje plné skenování spekter v celém rozsahu dostupných vlnových délek až do rychlosti 6 000 nm/min. Pro časté-rutinní aplikace lze vytvořit dedikované, automatické pracovní prostředí pomocí programového nástroje CUE (Customized User Environment). Lze měřit i při otevřeném kyvetovém prostoru.

Evolution 220
Evolution 220 je reprezentantem nové generace UV-VIS spektrometrů od Thermo Scientific. Nahrazuje modely Helios Zeta, Evolution 160 a UV10, ale přináší novu přidanou hodnotu svými vlastnostmi a poměrem cena/výkon. UV-VIS spektrometr Evolution 220 od Thermo Scientific je flexibilní, přesný a výkonný spektrometr s Proměnnou šířkou štěrbiny 1 a 2 nm. Mimo to je vybaven funkcí aplikačně fokusované paprskové optiky (AFBG) při měření pevných materiálů, s kabelovou optikou a s mikrokyvetami. To zajišťuje větší intenzitu světla v měřeném vzorku. Jeho ovládání zajišťuje integrovaný-lokální nebo na PC instalovaný software nové generace - INSIGHT. USB rozhraní umožňují připojení PC, tiskárny, paměťového média ale u modelů s lokálním ovládáním a displejem i klávesnice a myši.

Evolution 260
Evolution 260 Bio UV-Vis je zcela nově koncipovaný aplikační UV-VIS spektrometr od Thermo Scientific. Nahrazuje model BioMate 6, ale přináší novu přidanou hodnotu svými vlastnostmi a poměrem cena/výkon. UV-VIS spektrometr Evolution 260 od Thermo Scientific je flexibilní, přesný a výkonný spektrometr s proměnnou šířkou štěrbiny 1 a 2 nm. Mimo to je vybaven funkcí aplikačně fokusované paprskové optiky (AFBG) při měření pevných materiálů, s kabelovou optikou a s mikrokyvetami. To zajišťuje větší intenzitu světla v měřeném vzorku. Jeho ovládání zajišťuje integrovaný-lokální nebo na PC instalovaný software nové generace - INSIGHT s modulem INSIGHT BIO. USB rozhraní umožňují připojení PC, tiskárny, paměťového média ale u modelů s lokálním ovládáním a displejem i klávesnice a myši.

Evolution 300

Evolution 300 - vysoce výkonný pravý dvoupaprskový UV-VIS spektrometr reprezentuje vyšší třídu spektrometrů vhodných zéjména pro základní a aplikovaný výzkum případně pro něpřísnější analýzy v oblasti kontroly kvality a materiálové oblasti. Volitelné doplňky a příslušenství a rovněž i volitelné programové vybavení při použití volitelného PC jej předurčují pro nejnáročnější aplikace a nasazení v kontrolovaném a regulovaném laboratorním prostředí.

Optický systém s proměnnou šířkou štěrbiny od 0,5 do 4,0 nm, použití xenonové lampy, na niž je poskytována tříletá záruka, umožňují dosáhnout vysoké rychlosti akvizice dat. S rychlostí 50 datových bodů za sekundu je nejrychlejším klasickým spektrometrem na trhu. Systém Smart Accessories umožňuje výměnu 30 volitelných druhů příslušenství bez restartu spektrometru což významně zvyšuje produktivitu a průchodnost aplikací.

Řízení spektrometru je možné lokální nebo z PC při využití veškerého programového vybavení pro nejširší spektrum aplikací (materiálová oblast, barevnost, Pt-Co/Apha color, Gardner and Iodine color, wine color analysis) mimo základních modulů VISIONproTM and VISIONlifeTM.

Evolution Array
Evolution Array - UV-VIS spektrometr s polovodičovým Diode Array detektorem. To určuje hlavní rysy spektrometru, rychlou akvizici spektrálních dat v celém detekčním rozsahu, imunitu vůči ostatnímu světlu v laboratoři, použití kompletní série volitelného příslušenství a jednoduchost jejich kombinace s měřící jednotkou. To Evolution Array směřuje do laboratoří pro kontrolu kvality a výroby, materiálová měření, klinické a výukové laboratoře s vysokým průchodem vzorků, pro vytváření účelových, kombinovaných měřících souprav.

Akvizice 'celého spektra'. Technika fotodiodového pole umožňuje sběr 'úplných' UV-VIS spekter téměř současně v celém rozsahu vlnových délek, což významně zvyšuje průchod vzorků a má to i další fyzikálně-chemické souvislosti a možnosti jako např.:
  • sofistikovanější nasazaní v procesech kontroly kvality a kontrole výroby,
  • vývoj farmaceutických metod a jejich progres,
  • kinetická měření s použitím metody sledování "úplných" spekter v milisekundovém rozlišení a následným zpracováním rozvinutými statistickými numerickými metodami,
  • měření barevnosti a povlaků,
  • speciální aplikace v oblasti 'life science' ,
  • nasazení ve víceuživatelském prostředí v analytických a výukových laboratořích.
Kompletní rozsah volitelného příslušenství umožňuje v kombinaci se spektrometrem Evolution Array vytvářet aplikace šité na míru pro každou analytickou a výzkumně-výukovou laboratoř. Automatizované referenční příslušenství eliminuje drift v průběhu déle trvajících experimentů, "program" dílů příslušenství pro teplotní kontrolu a příslušenství se standardy pro transmitanční a reflektanční měření jsou k dispozici.

Sběr dat a plná PC kontrola spektrometru je zajištěna prostřednictvím USB konektoru a ovládacího programu VISIONCollect s 3D grafikou s volitelným modulem VISIONCollect Security.