UV-VIS řady Genesys

O produkte

Genesys 10S Vis
Genesys 10S Vis (nahrazuje model Genesys 10 Vis) se stal za téměř 60 let nepsaným standardem uživatelů vědeckých institucí, průmyslových laboratoří a výukových pracovišť. V nové verzi 10S se dočkal výrazné inovace elektronické části při zachování robusní a spolehlivé optické části (spektrální šířka štěrbiny je 5 nm). V základním provedení je spektrometr vybaven třemi USB konektory, které umožňují připojení externí tiskárny, volitelně ovládacího PC a paměťového zařízení pro ukládání a zálohování dat a metod. Spektrometr umožnuje plné skenování spekter v celém rozsahu dostupných vlnových délek až do rychlosti 4 200 nm/min. Volitelně lze měřit i při otevřeném kyvetovém prostoru.

Genesys 10S UV-Vis
Genesys 10S UV-Vis (nahrazuje model Genesys 10 UV Scan) se stal za téměř 60 let nepsaným standardem uživatelů vědeckých institucí, průmyslových laboratoří a výukových pracovišť. V nové verzi 10S se dočkal výrazné inovace elektronické části při zachování robusní a spolehlivé optické části. V základním provedení je spektrometr vybaven třemi USB konektory, které umožňují připojení externí tiskárny, volitelně ovládacího PC a paměťového zařízení pro ukládání a zálohování dat a metod. Spektrometr nyní umožnuje plné skenování spekter v celém rozsahu dostupných vlnových délek až do rychlosti 4 200 nm/min a v nové verzi již bude vybaven štěrbinou s optickou šířkou 1,8 nm, což vyhovuje přísným oborovým předpisům. Volitelně lze měřit i při otevřeném kyvetovém prostoru.

Spektrometry se především vyznačují jednoduchým ovládáním a rozsáhlým příslušenstvím, např.:
  • termostatované držáky kyvet (kapalinou i Peltierovým článkem),
  • držákem na cylindrickou kyvetu s dlouhou optickou dráhou (100 mm),
  • držákem na klasickou kyvetu s dlouhou optickou dráhou (100 mm),
  • držákem na pevné vzorky,
  • fiber Optic probe,
  • kyvetami na měření malých objemů - Nanocell
  • sipper
  • software pro PC kontrolu a pokročilá měření, a další.