Leica TCS SP8 SMD

O produkte

Tento systém je především pro FCS, FCCS, FLIM a FLCS experimenty. Tento systém je plně automatizovaný a není nutné nastavovat všechny parametry z několika softwarových prostředí. Úzce spolupracujeme se společností PicoQuant, která nám pomáhá integrovat mnoho důležitých prvků pro korelační spektroskopii do našeho systému.

Velké experimenty - velmi jednoduše díky plné integraci

Díky plné integraci všech komponentů do jednoho systému lze ovládat velmi složité experimenty pro FLIM, FCS, FCCS přes jedno grafické rozhraní! Žádné složité nastavování, ale vše v jednom. Zároveň software umožňuje jednoduché nastavení přes průvodce, kteří jsou součástí software. Lze interaktivně kontrolovat snímané data.

Spektrální i časové údaje zároveň – Kombinujte sílu systému.

Kombinace pro SMD systém se skládá min. z přístroje Leica TCS SP8 X s bílým laserem, spektrální detekcí FLIM signálu a filter-free zony s AOBS. Vždy se jedná o optimální nastavení excitace a spektrální detekce pro získání nejlepších výsledků. Charakterizace nových barviček není žádný problém. Získávejte signál s rychlým skenerem s 28 fps při 512x512!

Rychlé kvalitní výsledky s větší spolehlivostí

Systém umožňuje online zobrazení výsledků ze statistických měření a korelační křivky pro fast FLIM experimenty a obrázky. Je možné si zobrazení přizpůsobit svým požadavkům a provést tak jednoduše analýzu naměřených dat.

Maximální flexibilita systému a SMD analýza k tomu!

Díky našemu SMD systému získáte surové data a lze je také vyhodnotit pomocí jiného analyzačního programu, který máte. Systém lze použít v různých kombinacích pro FCS, FCCS, FLCS a další možnosti.