Leica TCS SP8X

O produkte

Zdroj bílého světla, v podobě pulzního laseru pro systém Leica TCS SP8X, je vhodný pro unikátní kombinaci excitace a detekce. Systém je vhodný především pro širokou škálu fluorescenčního barvení. Bílý laser umožňuje nastavení až 200 vlnových délek. Zároveň lze používat 8 vlnových délek současně. Ideální kombinace tohoto laseru je s hybridními detektory (HyD). Díky kombinaci excitačních vlnových délek pomocí bílého laseru a vysoce citlivé detekce s (HyD) detektory, lze snížit foto toxicitu na minimální úroveň. Systém umožňuje přibližně 200 milionů kombinací excitace a emise s tímto systémem.

Další velikou výhodou tohoto systému je (AOBS), které umožňuje nejenom navázat 8 vlnových délek do systému, ale také dokáže rychlé přepínat a ladit jednotlivé vlnové délky a zároveň neovlivňuje emisi pro signál, který je pro nás důležitý. Veliká výhoda je kombinace tohoto prvku se spektrálním systémem jakým je Leica TCS SP8.

WLL2 je již druhou generací bílého pulzního laseru, díky pulznímu zdroji je velice vhodné používat tento zdroj pro FLIM experimenty. Rozšíření tohoto systému o FLIM již není nereálné a stačí přikoupit balíček pro FLIM, Pulse-Picker, detektor a software. Následně se můžete pustit do vašich FLIM experimentů. Systém lze také nazvat větou: ,,Spektrální svoboda ve fluorescenčním značení!“

Spektrální svoboda!

Díky bílému laseru máte na výběr velké spektrum fluorescenčního značení. Nyní již nejste limitování použitím laserů, které byly blízko vaší excitační křivky, ale můžete si excitační vlnovou délku měnit! Můžete dokonce použít až 8 excitačních vlnových délek současně s AOBS. Vhodným nastavením detektorů a bílého laseru dostaneme ideální signál. Jako jediní v tuto chvíli nabízíme pulzní bílý laser v rozsahu 470 – 670 nm, s 1nm krokem! Máte také možnost objevit nové fluorescenční značení a charakterizovat jej. Nabízí se dvoudimenzionální excitační-emisní spektrum, které je velmi vhodné pro multi-color vzorky. Lze nastavit krok exicitačního-emisního skenu, čas a dalších mnoho parametrů, včetně detekce.

Minimalizace šumu na pozadí s LightGate funkcí (Gating)

LightGate je sofistikovaná metoda pro odstranění odrazů, šumu a zlepšení detekce signálu. Lze ovlivnit čas detekce mezi jednotlivými pulzy z bílého laseru. Tato vlastnost výrazně zvyšuje rozlišení a odstup signál/šum. Bílí laser je pulzní a proto se také používá pro FLIM experimenty. Lze použít interní FLIM či externí FLIM detektory podle konfigurace systému. Také je možné pořídit si systém pro FCS, FCCS a další techniky.