VASCO Flex

O produkte

Meranie veľkosti a distribúcie nanočastíc priamo vo vašom procese (príprava vzorky, reaktor, homogenizácia).

  • unikátny a úplne agilný analyzátor veľkosti a distribúcie veľkostí nanočastíc na báze dynamického rozptylu svetla DLS
  • patentovaná konštrukcia integrujúca optimalizovaný systém DLS pomocou optického vlákna do externej meracej hlavy
  • kompaktný a robustný systém pre bezkontaktné meranie in-situ
  • všestranné a užívateľsky prívetivé riešenie pre rôzne konfigurácie pre monitorovanie procesov
Meracie hlavy:
  • in-situ
  • dual thickness controller DTC
  • temperované
  • na mieru