SPE

O produkte

PowerPrep SPE - automatizovaná solid phase extraction s následným zakoncentrováním na daný objem (PowerVapTM). Na jedné straně procesu kapalina (voda, mléko, sérum,...) a na druhé straně vialka se zakoncentrovaným extraktem připravená k další analýze. To celé bez vstupu lidského faktoru.