FLASH 2000

O produkte

Flash 2000 je přístroj pro stanovení celkového obsahu uhlíku, dusíku, síry, vodíku a kyslíku v různorodých matricích jako je např.: zemina, plasty, potraviny, farmaceutické výrobky, krmiva, paliva kapalná i pevný, katalyzátory, produkty chemické syntéza a podobně.

Navážka vzorku se pohybuje od jednotek miligramu až po gram v závislosti na typu vzorku.
Přístroj pracuje na principu mžikého spálení vzorku v proudu kyslíku za vysoké teploty s následnou separací vzniklých plynů a detekci na TCD detektoru.

Přístroj je automaticky vybaven samplerem na pevné vzorky, lze jej však rozšířit i o sampler kapalných vzorků.

Pracovní rozsah přístroje je 0,01 – 100 %. Velkou jeho předností je optimalizace nátoku kyslíku do spalovací pece, čímž se velmi výrazně redukuje spotřeba katalyzátoru.
Přístroj je plně ovládán z počítače se speciální software umožňující optimalizaci pracovních podmínek.