FLASH 4000

O produkte

Jedná se o unikátní přístroj pro stanovení celkového obsahu dusíku a proteinů ve všech typech vzorků ať už kapalin nebo pevných vzorků. Přístroj Flash 4000 je jedinečný právě velikostí navážky, která může činit až 2,5 g vzorku.

Přístroj pracuje na principu mžikého spálení vzorku v proudu kyslíku, následný záchyt balastních látek jako je voda, CO2 apod a pak následná detekce na TCD detektoru.

Přístroj je automaticky vybaven samplerem na pevné vzorky, lze jej však rozšířit i o sampler kapalných vzorků.

Pracovní rozsah přístroje je 0,01 – 100 %. Velkou jeho předností je optimalizace nátoku kyslíku do spalovací pece, čímž se velmi výrazně redukuje spotřeba katalyzátoru.
Přístroj je plně ovládán z počítače se speciální software umožňující optimalizaci pracovních podmínek.