TOC Sievers

O produkte

Svetová jednotka na trhu s TOC analyzátormi – značka Sievers – svojim širokým aplikačným záberom pokrýva nielen oblasť pitných a povrchových vôd, ale vďaka unikátnej membránovej technológii sa stala primárnou voľbou v elektrotechnickom priemysle, elektrárňach a farmaceutickej výrobe.
Falošne pozitívne výsledky kvôli možnej prítomnosti heteroatómu v molekule kontaminantu sú elegantne eliminované a Vaše výsledky hodnôt celkového organického uhlíka vo vodách nie sú ničím skreslené!

Viac informácií nájdete TU .