Analýza plynov - MS, FTIR, In-Situ

O produkte

V prípade pripojenia termického analyzátora k hmotnostnému spektrometru (QMS) alebo k infračervenému spektrometru (FTIR) pre odvod plynov, môžeme tieto látky určiť a identifikovať. Signál potom môže byť časovo synchronizovaný so signálom získaným z termickej analýzy.

Toto pripojenie môže byť realizované pomocou vyhrievaného mostu, kapiláry alebo In-Situ.