Dilatometer

O produkte

Dilatometre Linseis sú účinným nástrojom pre stanovenie tepelnej rozťažnosti a teplotného koeficientu rozťažnosti. Ďalšími príkladmi použitia je hodnotenie procesov u materiálov ako keramika, kovy a práškové kovy. Umožňujú taktiež sledovať rozmerové zmeny pri chemických reakciách (oxidácia) a fázové zmeny pevných materiálov.

Linseis ponúka unikátne riešenie v horizontálnom alebo vertikálnom režime, kontaktný alebo bezkontaktný (laser, optika), tým poskytuje perfektné riešenie pre každú aplikáciu.