DSC

O produkte

Diferenčná skenovacia kalorimetria je najpoužívanejšou technikou v oblasti termickej analýzy. Meria endotermické (teplo prúdi do vzorky) a exotermické (teplo prúdi zo vzorky) prechody ako funkciu teploty. Slúži k charakterizácii polymérov, liečiv, potravín, biopreparátov, organických a anorganických látok. Prechody charakterizujú teploty sklovitého prechodu, topenia, kryštalizácie, kinetiku vytvrdzovania a schnutia, nástup oxidácie a tepelnú kapacitu.

Prístroj DSC 1000 bol vyvinutý pre všeobecné meranie so širokým rozsahom teplôt pre všetky bežné aplikácie. Ďalej bol kladený dôraz na extrémne stabilnú základňu a vysokú reprodukovateľnosť. Konštrukcia umožňuje manuálne a automatické riadenie. Koncepcia komory zaručuje maximálnu mechanickú a chemickú odolnosť. Termočlánky MR12 a MR24 poskytujú najväčšie rozlíšenie a vynikajúcu citlivosť.

DSC PT 1600 bol vyvinutý pre široký rozsah teplôt, ktorý je dosiahnutý použitím kombinácie niekoľkých typov pecí.