Magnetic Suspension Balance - MSB

O produkte

Magnetický záves umožňuje gravimetrické meranie v širokom rozsahu teplôt, tlakov a atmosfér. Zariadenie pozostáva z váh, senzorov a kontrolnej jednotky pre záznam meraných hodnôt.