STA

O produkte

Simultánna termická analýza (STA) všeobecne odkazuje na súčasné použitie termogravimetrie (TGA) a diferenčnej skenovacej kalorimetrie (DSC) na jednej rovnakej vzorke na jednom prístroji. Súčasne je meraný tepelný tok a zmeny hmotnosti materiálu ako funkcie teploty alebo času v riadenej atmosfére. Simultánne meranie týchto dvoch materiálových vlastností nielen že zvyšuje produktivitu, ale taktiež zjednodušuje interpretáciu výsledkov. Informácie získané z meraní umožňujú rozlíšiť endotermické a exotermické procesy, ktoré nie sú spojené so stratou hmotnosti (topenie, kryštalizácia) a tie, ktoré úbytok hmotnosti zahrňujú (degradácia).