Tepelná vodivosť

O produkte

LFA/XFA - Laser Flash/Xenon Flash
Vzorka je umiestnená vodorovne v peci, ktorá je vyhrievaná na definovanú teplotu. Pri tejto teplote je vzorka ožiarená naprogramovanou pulznou energiou (laser alebo xenonový blesk). Tento pulz energie má za následok homogénne zvýšenie teploty vzorky na hornej vrstve. Výsledný nárast teploty hornej vrstvy vzorky sa meria vysokorýchlostným IR detektorom. Tepelná vodivosť je vypočítaná z nárastu teploty v závislosti od času.

HFM - Heat Flow Meter
Tento prietokomer poskytuje rýchly a ľahko použiteľný nástroj pre stanovenie tepelnej vodivosti u materiálov s nízkou vodivosťou, izolačných materiálov s vysokou presnosťou. Prístroj vyhovuje normám ASTM C518, JIS, ISO A1412 8301 a DIN 12667. Princípom merania je umiestnenie vzorky medzi teplé a studené dosky a meranie tepelného toku.

THB - Transient Hot Bridge
Príprava pevných vzoriek je veľmi jednoduchá: jedna rovná plocha z dvoch polovíc vzoriek je pre snímač postačujúca. Referenčné alebo kalibračné meranie nie potrebné. Samozrejmosťou THB je meranie absolútnych hodnôt s veľkou presnosťou. Senzory je možné ľahko vymeniť, sú k dispozícii ako pre laboratórne použitie, tak pre použitie v teréne.
THB meria celkom automaticky, softvér optimalizuje proces meraní nezávisle, s cieľom krátkeho času a minimálnej neistoty. Okrem toho neustále sleduje možný teplotný drift vzorky. Okrem nameraných hodnôt, softvér vypočíta a zobrazí súvisiace neistoty merania v súlade s medzinárodnou normou ISO.