TGA

O produkte

NOVÝ Linseis TGA PT 1000 pre termogravimetrické aplikácie s vhodne prispôsobeným dizajnom. Špeciálne konštruované pece umožňujú rýchly ohrev a chladenie s rýchlosťou od 0,01 až do 150 °C za min., rovnako ako veľmi presnú reguláciu teploty od izbovej až do 1100 °C. Systém môže byť voliteľne vybavený zariadením pre analýzu plynov EGA (Evolved Gas Analysis). Prístroj je veľmi vhodný pre štúdie zloženia, tepelnej a oxidačnej stability.

NOVÝ Linseis automatizačný systém
s autosamplerom pre 20 pozícií vzorky v kombinácii s automatickou kontrolou plynov umožňuje dlhodobú bezobslužnú prevádzku.

Pre ešte vyššiu efektivitu je k dispozícii tiež autosampler pre 64 pozícií.