TMA

O produkte

Termomechanické analyzátory Linseis jedinečne kombinujú flexibilitu niekoľkých meracích postupov v rámci meniacich sa požiadaviek. Prístroj je schopný merať zmenu rozmerov a deformáciu pri najvyššej presnosti.