AKCIA na kolóny ACCUCORE

Privítajte jar a šetrite čas aj peniaze s HPLC kolónami Accucore! Využite našu jarnú akciu a objednajte kolóny Accucore so zľavou 20%, navyše vďaka technológii pevného jadra skrátite čas analýzy a znížite spotrebu rozpúšťadiel.

Založené na najmodernejšej technológii pevného jadra, kolóny Thermo Scientific Accucore poskytujú unikátne chromatografické riešenie pre zvýšenie výkonu laboratória a účinnosti separácie. Kolóny sú dostupné v širokom rozsahu fáz a sú kompatibilné takmer so všetkými HPLC systémami.

Obr. 1:  Kľúčové prvky technológie pevného jadra

Obr. 1 - Kľúčové prvky technológie pevného jadra

Faktory ovplyvňujúce účinnosť chromatografickej separácie sú: odpor proti prenosu hmoty, vírivá (turbulentná) difúzia v mobilnej fáze, axiálna difúzia v mobilnej fáze, teda C, B a A členy van Deemterovej rovnice.

vzorec

Kde H je výškový ekvivalent teoretickej priehradky, A je vírivá difúzia, B je axiálna difúzia a u je lineárna rýchlosť mobilnej fázy.

Obr. 2:  Minimalizácia odporu proti prenosu hmoty vďaka technológie pevného jadra

Obr. 2 – Minimalizácia odporu proti prenosu hmoty vďaka technológie pevného jadra

Odpor proti prenosu hmoty je minimalizovaný stavbou častíc s technológiou pevného jadra, pretože rozsah difúzie je limitovaný hĺbkou vonkajšej poréznej vrstvy. Účinok tejto minimalizácie je najsilnejší u väčších molekúl. Dizajn častíc s pevným jadrom znižuje množstvo mobilnej fázy v kolóne, čo vedie k zníženiu mŕtveho objemu a menšej pozdĺžnej difúzii. Tento efekt možno sledovať pri nižších časoch t0 získaných pomocou kolón Accucore v porovnaní s kolónami rovnakého rozmeru s plne poréznymi časticami.

Prísna kontrola veľkosti častíc a automatizovaný proces plnenia, ktoré sú využívané pre HPLC kolóny Accucore vedú k výrobe kolón tesnou, vysoko uniformnou náplňou, ktorá minimalizuje vírivú difúziu.

Obr. 3: Štandardná náplň v porovnaní s tesnou a vysoko uniformnou náplňou kolón Accucore

Obr. 3 – Štandardná náplň v porovnaní s tesnou a vysoko uniformnou náplňou kolón Accucore

Častice s pevným jadrom s priemerom 2,6 µm generujú nižší spätný tlak než plne porézne častice menšie ako 2 µm.

Obr. 4: Porovnanie van Deemterovej krivky pre porézne častice 5 µm, 3 µm, pod 2 µm a častice s pevným jadrom 2,6 µm

Obr. 4 – Porovnanie van Deemterovej krivky pre porézne častice 5 µm, 3 µm, pod 2 µm a častice s pevným jadrom 2,6 µm

Rýchlejšie než 5 µm a 3 µm

Použitím kolón Accucore môže byť dosiahnutá vynikajúca separácia v kratšom čase. Obrázok nižšie ukazuje, ako zvýšením prietoku pri zachovaní efektívnosti (rozlíšenia) môže byť čas analýzy znížený na tretinu a náklady na rozpúšťadlá sedemkrát nižšie.

Obr. 5: Porovnanie separácie na rôznych kolónach s poréznymi časticami o veľkosti 5 µm, 3 µm a kolóny Accucore s časticami 2,6 µm

Obr. 5 – Porovnanie separácie na rôznych kolónach s poréznymi časticami o veľkosti 5 µm, 3 µm a kolóny Accucore s časticami 2,6 µm

Kratšie kolóny pre ešte rýchlejšiu separáciu

Separačná sila kolón Accucore znamená, že pri použití kratších kolón možno zachovať prijateľné rozlíšenie s ešte väčším nárastom výkonu a znížením nákladov. S kolónou s  50 mm dosiahnete dostatočné separácie s dvojnásobnou produktivitou a polovičnými nákladmi.

Obr. 6: Porovnanie separácie na kolónach s dĺžkou 50 mm a 100 mm

Obr. 6 – Porovnanie separácie na kolónach s dĺžkou 50 mm a 100 mm

Porovnateľná výkonnosť s časticami pod 2 µm s nižším spätným tlakom

S dizajnom pevného jadra, tesnou distribúciou častíc a jednotným plnením majú kolóny Accucore ekvivalentnú výkonnosť ako kolóny s časticami pod 2 µm, a napriek tomu generujú len zlomok spätného tlaku. Nižší spätný tlak eliminuje požiadavku na systém UHPLC s maximálnym tlakom >600 bar. Ak sa však používa systém UHPLC, nižší tlak znižuje opotrebenie prístroja. Kolóny Accucore je teda možné použiť ako s HPLC, tak s UHPLC systémami.

Obr. 7: Porovnanie separácie na kolóne s plne poréznymi časticami menšími ako 2 µm a na kolóne Accucore s časticami s veľkosťou 2,6 µm

Obr. 7 – Porovnanie separácie na kolóne s plne poréznymi časticami menšími ako 2 µm a na kolóne Accucore s časticami s veľkosťou 2,6 µm

Jednoduchý transfer metódy

Rýchla HPCL analýza je často sprevádzaná použitím menšieho objemu kolóny. Pre transfer metódy na kolónu s nižším objemom treba pár jednoduchých krokov:

  • prispôsobenie prietoku - k zachovaniu rýchlosti prietoku medzi pôvodnou a novou metódou je potrebné počítať s veľkosťou častíc a ich geometriou
  • prispôsobenie nástrekového objemu - je potreba zachovať konštantný pomer medzi injekčným objemom a objemom kolóny
  • prispôsobenie profilu gradientu - je potrebné zachovať konštantný pomer objemov kolóny a gradientových segmentov

Jednoduchý nástroj pre prevod metódy nájdete TU .

Využije akciovú ponuku a objednajte HPLC kolóny Accucore so zľavou 20%! Akcia je platná na území SR v EUR do 21.6.2018. So žiadosťou o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať emailom: nagyova@pragolab.sk .

Kolóny Accucore sú dostupné v mnohých rôznych fázach a rozmeroch:

Kolóna Veľkosť častíc Dĺžka (mm) 2.1 mm ID 3.0 mm ID 4.6 mm ID
Accucore C18 2.6 μm 30 17126-032130 17126-033030 17126-034630
50 17126-052130 17126-053030 17126-054630
100 17126-102130 17126-103030 17126-104630
150 17126-15213 17126-153030 17126-154630
4 μm 50 74104-052130 74104-053030 74104-054630
100 74104-102130 74104-103030 74104-104630
150 74104-152130 74104-153030 74104-154630
250 74014-525130 74104-253030 74104-254630
Accucore Vanquish C18+ 1.5 μm 50

27101-052130

- -
100 27101-102130 - -
150 27101--152130 - -
Accucore RP-MS 2.6 μm 30 17626-032130 - -
50 17626-052130 17626-053030 17626-054630
100 17626-102130

17626-103030

17626-104630

150 17626-152130 17626-153030 17626-154630
Accucore C8 2.6 μm 30 17226-032130 - -
50 17226-052130 17226-053030 17226-054630
100 17226-102130 17226-103030 17226-104630
150 17226-152130 17226-153030 17226-154630
4 μm 50 74204-052130 74204-053030 74204-054630
100 74204-102130 74204-103030 74204-104630
150 74204-152130 74204-153030 74204-154630
250 74204-252130 74204-253030 74204-254630
Accucore aQ 2.6 μm 30 17326-032130 - -
50

17326-052130

17326-053030 17326-054630
100 17326-102130 17326-103030 17326-104630
150 17326-152130 17326-153030 17326-154630
Accucore Polar Premium 2.6 μm 50 28026-052130 28026-053030 28026-054630
100 28026-102130 28026-103030 28026-104630
150 28026-152130 28026-153030 28026-154630
250 28026-252130 - -
Accucore Phenyl-Hexyl 2.6 μm 30 17926-032130 - -
50 17926-052130 17926-053030 17926-054630
100 17926-102130 17926-103030 17926-104630
150 17926-152130 17926-153030 17926-154630
Accucore PFP 2.6 μm 30 17426-032130 - -
50 17426-052130 17426-053030 17426-054630
100 17426-102130 17426-103030 17426-104630
150 17426-152130 17426-153030 17426-154630
Accucore Phenyl-X 2.6 μm 50 27926-052130 27926-053030 27926-054630
100 27926-102130 27926-103030 27926-104630
150 27926-152130 27926-153030 27926-154630
250 27926-252130 - -
Accucore C30 2.6 μm 50 27826-052130 27826-053030 27826-054630
100 27826-102130 27826-103030 27826-104630
150 27826-152130 27826-153030 27826-154630
250 27826-252130 - -
Accucore HILIC 2.6 μm 30 17526-032130 - -
50 17526-052130 17526-053030 17526-054630
100 17526-102130 17526-103030 17526-104630
150 17526-152130 17526-153030 17526-154630
Accucore Urea-HILIC 2.6 μm 50 27726-052130 27726-053030 27726-054630
100 27726-102130 27726-103030 27726-104630
150 27726-152130 27726-153030 27726-154630
250 27726-252130 - -