Thermo_01

PAL System

Leica_01

BioLogic

Thermo_02

Freeman Technology

Porotec

SMS

Thermo_03

TE Instruments

Leica_02

Peak

Thermo_04

Linseis

Sigma

Christ

Thermo_05

GE Instruments

Leica_03

CambTek

Thermo_06

Cordouan Technologies

JEOL

Biocrates

Thermo_07

Membrain

Leica_04

Uniscan

Thermo_08

Markes

Priorclave

Amebis

Aktuality

  • NOVINKA - ZIPCHIP KAPILÁRNA ELEKTROFORÉZA SÚČASŤOU IÓNOVÉHO ZDROJA HRMS - Thermo Scientific prichádza s unikátnou implementáciou kapilárnej... Viac tu
  • NOVINKA - ON-LINE PURIFIKAČNÝ SYSTÉM VODY PRE IÓNOVÉ CHROMATOGRAFY THERMO-DIONEX - Novinka IC Pure Water Purification System spoločnosti Thermo Scientific... Viac tu
  • Škola termickej analýzy a Škola reológie (stanovenie viskozity) - prieskum o predbežný záujem Viac tu
Všetky aktuality

Udalosti

  • 15. 1. 2018 Kurzy infračervenej a Ramanovej spektroskopie pre rok 2018 Detail
Všetky udalosti

Články

  • LC-MS OKIENKO: KVANTITATÍVNE STANOVENIE HORMÓNOV V PITNEJ VODE – POROVNANIE MS/MS INŠTRUMENTÁCIE VS. ORBITRAP - Identifikácia a kvantitatívne stanovenie mikropolutantov v povrchovej a... Čítať článok
  • STANOVENIE CHNS/O V SADZIACH S THERMO SCIENTIFIC PODĽA ASTM D5373 - Sadze sú vedľajšími produktmi nedokonalého spaľovania ťažkých ropných... Čítať článok
  • TECHNIK PRAGOLABU PATRÍ K ELITNÝM RÝCHLOKORČULIAROM - Náš servisný technik Jakub Lysoň, niekdajší hokejista Komety, partner... Čítať článok
Všetky články