Nová spolupráca - Formulaction

Prol%C3%ADna%C4%8Dka%20Formulaction%20fi

Francúzska spoločnosť Formulaction je od tohto roku zastupovaná spoločnosťou PRAGOLAB s.r.o.

Spoločnosť Formulaction sa zaoberá stabilitou (nielen) koncentrovaných disperzií, mikroreológiou a mikrofluidikou už viac ako 25 rokov a vybavila viac ako 25 000 laboratórií po celom svete. Citovaná je vo viac ako 4000 publikáciách a vlastní sedem patentov. Rýchla a spoľahlivá možnosť charakterizácie suspenzií bez ich denaturácie je unikátnym nástrojom aplikovateľným v mnohých oblastiach. Portfólio tejto spoločnosti predstavuje jednoduchšiu cestu pre Vás od formulácie až po aplikácie.

Novo ponúkame prístroje pre:

  • stanovenie stability (nielen) koncentrovaných disperzií,
  • posúdenie migrácie a zmeny veľkosti častíc v suspenzii,
  • reológiu na čipe/mikrofluidiku,
  • nulovú šmykovú viskozitu a termickú analýzu (mikroreológia).

Picture%20400x398.png


Viac informácií nájdete na webových stránkach TU alebo u našich dedikovaných obchodných zástupcov.

Ako naši zákazníci sa môžete tešiť na kvalitné prístroje pre inteligentnú analýzu suspenzií, ktoré možno využiť pri kontrole kvality, ale aj pre tie najprecíznejšie vedecké výstupy.

Tešíme sa s Vami na nové výzvy!

Ing. Karel Voldřich 
Manažér Divízie anorganickej a fyzikálnej analýzy