Cordouan

cordouan.png

Cordouan Technologies SAS je spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou unikátnych zariadení pre analýzu nanočastíc - ich veľkosťou, zeta potenciálu, stability, koncentrácie. Unikátna technika umožňuje sledovať veľkosť a koncentráciu nanočastíc vo vodných roztokoch pri koncentráciách až 104 častíc na ml. V prípade metódy DLS ponúka jedinečný spôsob merania in-situ.

Odkaz na stránky dodávateľa: Cordouan Technologies SAS