Veľkosť častíc, zeta potenciál

VASCO
Analyzátor veľkosti a distribúcie častíc s výnimočnou technológiou Dual Thickness Control.

Detail

VASCO Flex
Analyzátor veľkosti a distribúcie častíc 'na diaľku', online, in-situ.

Detail

VASCO KIN
Analyzátor nanočastíc využívajúci koreláciu v reálnom čase pre sledovanie skutočnej doby priebehu kinetiky, napr. pri monitorovaní syntézy, aglomerácie a stability nanočastíc.

Detail

MAGELLAN
Analyzátor nanočastíc vo vodnom prostredí o veľmi nízkych koncentráciách.

Detail

WALLIS
Analyzátor zeta potenciálu o rozsahu 500 mV pri úžasnom rozlíšení.

Detail

ZetaProbe
Prístroj založený na multifrekvenčnej elektroakustickej metóde merania zeta potenciálu, ktorý umožňuje meranie koncentrovaných vzoriek (až 60 % objemu vzorky) bez potreby riedenia.

Detail

AcoustoSizer II
Nový AcoustoSizer II poskytuje dôkladnú a úplnú charakterizáciu koncentrovaných disperzií koloidov. Umožňuje priame meranie veľkosti častíc, zeta potenciálu, pH, vodivosti a teploty.

Detail