WALLIS

O produkte

WALLISTM je analyzátor zeta potenciálu s vysokým rozlišením určený pro charakterizaci koloidního náboje nanočástic využívající principu Laserové Dopplerovské elektroforézy (LDE).

Jedná se o ideální nástroj pro studium stability koloidních suspenzí a elektroforetických vlastností nanočástic. Příprava vzorků je jednoduchá bez rizika vzniku bublin, součástí přístroje jsou vysoce odolné uhlíkové elektrody, měření zamezuje výskytu artefaktů díky konstrukci elektrod (bez elektroosmózy). Vzorkovací frekvence při měření je 30krát vyšší než u jiných výrobců, což umožňuje měření s rozlišením až 0,1 mV! 

  • Rozsah velikosti částic (1 nm – 100 µm)
  • Rozsah zeta potenciálu ±500 mV

Odkaz:  https://www.cordouan-tech.com/products/wallis/