AcoustoSizer II

O produkte

Nový AcoustoSizer II poskytuje dôkladnú a úplnú charakterizáciu koncentrovaných disperzií koloidov. Umožňuje priame meranie veľkosti častíc, zeta potenciálu, pH, vodivosti a teploty.

Tradičné techniky vyžadujú zriedenie vzorky. Príprava vzorky je bohužiaľ časovo náročná a náchylná k chybám. AcoustoSizer II s patentovanou multifrekvenčnou elektroakustickou technológiou eliminuje oba problémy. AcoustoSizer II meria veľkosť častíc a zeta potenciál v reálnych podmienkach vzorky s koncentráciou dosahujúcou až 40 obj. percent.

Merané parametre
 • distribúcia veľkosti častíc
 • zeta potentiál
 • spektrum dynamickej mobility
 • spektrum ultrazvukového útlmu
 • pH
 • vodivosť
 • teplota
 • zastúpenie pevnej zložky
Aplikácie
 • keramika
 • nátery, farby, atrament
 • kaly
 • polovodiče
 • pigmenty
 • prírodný latex
 • bio-koloidy
 • emulzie
 • cementy
 • íly
 • farmaceutiká
 • katalyzátory a zeolity