ZetaProbe

O produkte

Prístroj založený na multifrekvenčnej elektroakustickej metóde merania zeta potenciálu, ktorý umožňuje meranie koncentrovaných vzoriek (až 60 % objemu vzorky) bez potreby riedenia.

Princíp merania na ZetaProbe je založený na elektroakustickej vlne, kedy pomocou vysokých frekvencií sa vyvolá oscilačný pohyb častíc, ktorý vedie k vzniku zvukovej vlny. Oblasti použitia sú teda suspenzie, pasty, gély či cementy. Výstupom sú priame hodnoty zeta potenciálu, izoelektrického bodu, vodivosti, hybnosti a veľkosti častíc, čo je možné aplikačne využiť napríklad pri zisťovaní optických vlastností pigmentov, reológii koloidov, tzv. shelf life. Meranie je veľmi rýchle (30 sekúnd) a prístroj kompaktného dizajnu má zabudovaný automatický titrátor a univerzálnu ponornú sondu.