Thermo Scientific SMART chromatografické striekačky

LC-MS/MS kvantifikácia voľných metanefrínov v ľudskej plazme pre klinický výskum

Komplexný pracovný postup stanovenia metanefrínov pomocou kombinácie SPE, separácie pomocou UHPLC Vanquish Flex, detekcie TSQ Altis s HESI a vyhodnotenie v aplikácii ClinMass pre stanovenie voľných metanefrínov v plazme. viac

Kvantifikácia ôsmich antimykotík v ľudskej plazme pomocou kvapalinovej chromatografie - tandemovej hmotnostnej spektrometrie pre klinický výskum

Antifungálne látky alebo antimykotiká zvyčajne označujú skupinu liečiv, ktoré sa používajú na liečbu a prevenciu mykóz. Do tejto skupiny patria lieky, ako je napríklad vorikonazol, posakonazol alebo flukonazol, a používajú sa na liečbu život ohrozujúcich fungálnych infekcií. viac

Biopsia dychu pomocou technológie GC-Orbitrap – neinvazívny prístup k odhaleniu choroby?

Prináša biopsia dychu pomocou technológie GC-Orbitrap novú dimenziu v ranej diagnostike ochorení? Je možné využiť tento analytický nástroj ako neinvazívnu metodiku popri genetickom testovaní? viac

Ultrazvuková pasterizácia omáčok, džúsov a nápojov

Ultrazvuková pasterizácia je netepelný sterilizačný proces používaný na inaktiváciu mikróbov, aby sa zabránilo mikrobiálnemu znehodnoteniu, a tým sa zabezpečila dlhodobá stabilita potravín a nápojov. viac

Orbitálne pasce v klinickej analýze

Podľa Americkej asociácie klinickej chémie asi 40% vedúcich pracovníkov laboratórií zaoberajúcimi sa rutinnými analýzami telesných tekutín pre diagnostické a terapeutické účely vidí hmotnostnú spektrometriu ako hlavnú platformu budúcnosti. viac

Vplyv teploty na sorpčnú kinetiku vlhkosti v mikrokryštalickej celulóze

Dynamická sorpcia pár (DVS) umožňuje rýchle a presné stanovenie interakcií pevných látok s parami v širokom rozmedzí teplôt a vlhkostných podmienok. Cieľom tejto štúdie je sledovať kinetiku sorpcie vlhkosti mikrokryštalickej celulózy (MCC) pri rôznych teplotách. viac

Inovatívne použitie ultrazvuku pri výrobe farieb a náterov

Pre priemysel farieb sú nanočastice veľmi zaujímavým komponentom, pretože pridaním častíc veľkosti „nano“ možno pripraviť farby, laky a nátery so špeciálnymi dekoratívnymi a funkčnými vlastnosťami. Farba a lesk patria medzi dekoratívne charakteristiky... viac