Kolóna Accucore Biphenyl

Novinka zo série Accucore HPLC kolón s technológiou pevného jadra. viac

KOMPLETNÉ RIEŠENIE LABORATÓRIA V SPOLUPRÁCI S FIRMOU PRESI A LEICA MICROSYSTEMS

Vážení zákazníci, naša spoločnosť PRAGOLAB s.r.o. na základe Vašich podnetov a aplikácií Vám prináša novú pomoc v oblasti prípravy vzoriek pre mikroskopiu, a to nielen pre metalografiu. Začiatkom roka sme pribrali do nášho portfólia nového partnera, ktorý pôsobí na trhu s... viac

UV-VIS ANALÝZA HORKOSTI A CELKOVÝCH SACHARIDOV V PIVE

Pivo je jedným z najobľúbenejších nápojov a z archeologických nálezov je zrejmé, že je najmenej 7 000 rokov staré. V priebehu niekoľkých storočí sa výroba piva stala priemyslom s obratom niekoľko miliárd US dolárov, v ktorom dominujú predovšetkým veľké nadnárodné... viac

Ultraviolet photodissociation (UVPD) - univerzálna a inovatívna fragmentácia na vyššej úrovni

Z hľadiska moderných aplikácií v hmotnostnej spektrometrii je samotná informácia o molekulovej hmotnosti už mnohokrát nedostatočná. Nezastupiteľnú úlohu tak zohrávajú štruktúrne informácie získané analýzou fragmentačných spektier materských iónov pri vysokom rozlíšení. viac

ACCLAIM SURFACTANT – kolóna pre analýzu tenzidov

Kolóny Thermo Scietific Acclaim Surfactant patria do skupiny kolón pre špeciálne aplikácie. Kolóny Acclaim Surfactant sú vysokoúčinné silikagélové kolóny pre separáciu aniónaktívnych, katiónaktívnych a neionogénnych tenzidov. viac

STANOVENIE VEĽKOSTI KRYŠTÁLOV V KALCINOVANOM ROPNOM KOKSE PODĽA ASTM D518

Kalcinovaný ropný koks (CPC) sa vyrába zo "zeleného" ropného koksu, ktorý je vedľajším produktom rafinácie ropy. Elektródy použité pri tavení kovov sú zvyčajne vyrobené z CPC hlavne z dôvodu jeho štruktúry, ktorá je podobná špongii, čo zlepšuje kontakt medzi elektródou a... viac

ACCLAIM ORGANIC ACID – KOLÓNY PRE ANALÝZU ORGANICKÝCH KYSELÍN

Kolóny Thermo Scientific Acclaim Organic Acid patria do skupiny kolón pre špeciálne aplikácie. Kolóny Acclaim Organic Acid (OA) boli navrhnuté špeciálne pre separáciu hydrofilných alifatických a aromatických organických kyselín pri nízkom pH s UV detekciou. viac

LC-MS OKIENKO: NECIELENÉ METABOLICKÉ PROFILOVANIE BUNIEK ÚSTNEHO KARCINÓMU POMOCOU HPIC-HRAM

Každá analýza metabolitov, pokiaľ má byť z analytického hľadiska relevantná, si vyžaduje, nehľadiac na fyzikálno-chemické vlastnosti sledovaných metabolitov, spoľahlivú a zároveň robustnú analytickú techniku. viac