Kompletné riešenie laboratória v spolupráci s firmou PRESI a Leica Microsystems

Vážení zákazníci,
spoločnosť PRAGOLAB s.r.o. Vám na základe Vašich podnetov a aplikácií prináša novú podporu v oblasti prípravy vzoriek pre mikroskopiu, a to nielen pre metalografické aplikácie, ale aj pre mnohé ďalšie. Začiatkom roka sme naše portfólio obohatili o nového partnera s dlhodobými skúsenosťami. Predstavujeme Vám firmu PRESI, ktorá pôsobí na trhu už od roku 1961. Vďaka tejto spolupráci Vám prinášame kompletné riešenie pre hodnotenie Vašich vzoriek - od prípravy vzoriek, chemickú analýzu, až po mikroskopické hodnotenie a reportovanie výsledkov. Celé portfólio PRESI si môžete prezrieť na našich stránkach tu .

Vďaka kompletnému portfóliu sme schopní vyriešiť takmer akúkoľvek priemyselnú aplikáciu – v metalografii, elektrotechnike, geológii, sklárskom priemysle a v mnohých ďalších oblastiach. Samozrejme pre Vás máme pripravený doplnkový sortiment a spotrebný materiál. Celé portfólio ako kompletné riešenie je zobrazené na obrázku č.1.

logo Presi

Celý proces krok za krokom ako kompletné riešenie

Obr. 1 – Celý proces krok za krokom ako kompletné riešenie

1. Delenie materiálu

Prvý proces pre odber alebo delenie rôznych materiálov možno zabezpečiť pomocou rozbrusovacích píl. V ponuke PRESI sú jednoduché manuálne píly, až programovateľné automatické pre veľké vzorky (Obr. 2). Video ukážka tu .

Obr. 2: Proces rezania a získavania vzoriek

Obr. 2 – Proces rezania a získavania vzoriek

2. Zalievanie

Po odbere skúmaného materiálu z daného miesta je ďalším krokom prípravy vzoriek zalievanie do živice. Je potrebné dbať na náchylnosť vzoriek na teplotu alebo tlak a zvoliť správnu stratégiu pre zalievanie, buď za tepla či za studena (Obr. 3). Video ukážka tu .

Obr. 3: Proces zalievania za studena aj za tepla

Obr. 3 – Proces zalievania za studena aj za tepla

3. Brúsenie, leštenie

Súčasťou prípravy vzoriek je ich následné brúsenie a leštenie. V ponuke sú riešenia pomocou sofistikovaných ručných, alebo semi-automatických brúsok / leštičiek (Obr. 4 - prístroj MINITECH a MECATECH). Video ukážka prístrojov tu .

Obr. 4: Manuálne či automatické brúsky

Obr. 4 – Manuálne či automatické brúsky

4. Mikroskopická analýza

Mikroskopia je neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia pripravených vzoriek. Pre túto časť spolupracujeme s firmou Leica Microsystems, výrobcom tej najkvalitnejšej optiky na trhu mikroskopie. Ponúkame obrovskú škálu mikroskopov na presne danú aplikáciu. Video ukážka digitálnych mikroskopov tu a tu .

Obr. 5: Ukážka digitálnej aj klasickej mikroskopie od Leica Microsystems

Obr. 5 – Ukážka digitálnej aj klasickej mikroskopie od Leica Microsystems

5. Pokročilá prvková analýza materiálov pomocou LIBS

Leica Microsystems nadviazala spoluprácu s partnerskou spoločnosťou (Rap.ID), výrobcom LIBS systémov (spektrometria laserom budenej plazmy), ktoré umožňujú identifikovať chemické zloženie materiálov. LIBS na základe laserovej ablácie zaostreného laserového lúča a detekcie atómovej emisie dokáže analyzovať prvkové zloženia materiálu, na ktorý sa pozeráte. Analýza trvá iba niekoľko sekúnd a veľkosť meraného bodu je <0,6 mm. Získané spektrá sa porovnávajú s databázou spektier a identifikujú tak zloženie materiálu. Aplikácia pre LIBS sú napríklad cleanliness analýza, metalografia, hodnotenie inklúzií v oceli (nekovové inklúzie), forenzné vedy a ďalšie. Video tu .

Obr. 6: Ukážka a funkčnosť LIBS analýzy

Obr. 6 – Ukážka a funkčnosť LIBS analýzy

6. Meranie tvrdosti a kompletná analýza

Neoddeliteľnou súčasťou mnohých aplikácií, nielen v metalografii, je meranie tvrdosti pomocou tvrdomerov. Aj pre tieto stanovenia ponúkame širokú škálu produktov (Obr. 7).

Obr. 7: Tvrdomery PRESI HZ50-4 a MACROTECH VX7

Obr. 7 – Tvrdomery PRESI HZ50-4 a MACROTECH VX7

7. Špeciálne riešenia pre geológiu

V tejto oblasti máme možnosť použitia unikátneho zariadenia GEOTOME DUAL, ktoré kombinuje funkciu rezania a brúsenia geologických vzoriek na jednom prístroji. Pripravená vzorka pomocou tohto prístroja je možné rovno použiť pre analýzu polarizačnými mikroskopmi. Video ukážku prístroja môžete zhliadnuť tu .

Obr. 8: GEOTOME DUAL a finálne výbrusy

Obr. 8 – GEOTOME DUAL a finálne výbrusy

Pevne veríme, že Vás naše kompletné riešenie zaujalo. Radi Vám poskytneme všetky informácie o možných riešeniach a pomôžeme nájsť tú najlepšiu a najkvalitnejšiu kombináciu prístrojov šitú na mieru Vašej aplikácii.
Brožúru produktov PRESI nájdete tu .
V prípade záujmu nás, prosím, neváhajte kontaktovať: skorik@pragolab.cz a kopecky@pragolab.cz