LC-MS/MS kvantifikácia voľných metanefrínov v ľudskej plazme pre klinický výskum

Komplexný pracovný postup stanovenia metanefrínov pomocou kombinácie SPE, separácie pomocou UHPLC Vanquish Flex , detekcie TSQ Altis s HESI+ a vyhodnotenie v aplikácii ClinMass pre stanovenie voľných metanefrínov v plazme.

Plazmatické metanefríny (PFM) sú vysoko špecifickými indikátormi extraadrenálnych chromafínnych nádorov. Keďže sú katecholamíny metabolizované v chromafínnych bunkách na metanefríny alebo normetanefríny, môžeme tieto metabolity použiť na diagnózu feochromocytómov. Stanovenie PFM je veľkou výzvou, pretože sa jedná o polárne látky s nízkou molekulárnou hmotnosťou a nízkou fyziologickou koncentráciou v ľudskej plazme. Avšak s prístrojmi Thermo Scientific nie je žiadna analýza nemožná!

Na stanovenie metanefrínov musia vzorky najprv prejsť „solid phase“ extrakciou (SPE), ktorá je nasledovaná chromatografickou separáciou na UHPLC systéme Thermo Vanquish Flex . K detekcii dochádza na prístroji Thermo TSQ Altis s HESI v pozitívnom ionizačnom móde s pomocou SRM. Tento hmotnostný spektrometer je založený na báze trojitých kvadrupólov.

Pragolab-Tabulka-a-popis-SRM-parametru_l

Výsledky sa potom vyhodnotia pomocou aplikácie ClinMass , ktorá obsahuje kompletný kit na stanovenie voľných metanefrínov v plazme od spoločnosti Recipe Chemicals + Instruments .

Pokiaľ sa chcete o tejto metóde dozvedieť viac, prečítajte si kompletný aplikačný list .

Ďalšie informácie a aplikácie nájdete na stránke LabRulez .