ACCLAIM ORGANIC ACID – KOLÓNY PRE ANALÝZU ORGANICKÝCH KYSELÍN

Kolóny Thermo Scientific Acclaim Organic Acid patria do skupiny kolón pre špeciálne aplikácie. Kolóny Acclaim Organic Acid (OA) boli navrhnuté špeciálne pre separáciu hydrofilných alifatických a aromatických organických kyselín pri nízkom pH s UV detekciou. viac

LC-MS OKIENKO: NECIELENÉ METABOLICKÉ PROFILOVANIE BUNIEK ÚSTNEHO KARCINÓMU POMOCOU HPIC-HRAM

Každá analýza metabolitov, pokiaľ má byť z analytického hľadiska relevantná, si vyžaduje, nehľadiac na fyzikálno-chemické vlastnosti sledovaných metabolitov, spoľahlivú a zároveň robustnú analytickú techniku. viac

LC-MS OKIENKO: KVANTIFIKÁCIA PROTEÍNOV POMOCOU WISIM-DIA A ORBITRAP™ FUSION™ LUMOS™ TRIBRIDNÉHO HMOTNOSTNÉHO SPEKTROMETRA

Komplexnosť biologických vzoriek a rozdielna koncentračná úroveň prítomných štruktúr proteínov kladie vysoké nároky na všetky analytické metódy a techniky. Hybridná hmotnostná spektrometria s vysokým rozlíšením a možnosťou rýchleho skenovania hrá nielen v proteomike... viac

ŠPECIAČNÁ ANALÝZA POMOCOU IC-ICP-MS - typické aplikácie a nastavenia

Thermo Scientific, výrobca špičkových iónových chromatografov a ICP-MS, ponúka kompletné riešenie pre špeciačnú analýzu. Plne funkčné prepojenie IC a ICP-MS je ovládané univerzálnym softvérom Qtegra ISDS s pluginom ChromControl. viac

PREDNÁŠKA ZIPCHIP CE-HRMS APLIKAČNÉHO ŠPECIALISTU ANDREWA WILLIAMSONA ZO SPOLOČNOSTI THERMO SCIENTIFIC

V dňoch 29.1. - 1.2.2018 sa uskutočnil „Symposium Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2018“. Pre tých, ktorí sa tejto udalosti nemohli z rôznych dôvodov zúčastniť, prinášame na stiahnutie prednášku aplikačného špecialistu Andrewa Williamsona zo spoločnosti... viac

ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE SORPCIE FORMALDEHYDU TECHNIKOU DYNAMICKEJ SORPCIE PÁR

V dôsledku zvyšovania množstva používaných chemických látok a syntetických materiálov narastá emisia uvoľňovaných prchavých látok z produktov. viac

LC-MS OKIENKO: ONLINE SPE-UHPLC-HRMS ANALÝZA ZMESI TERAPEUTICKÝCH PROTEÍNOV

Oddelenie neprchavých solí, pufrov a ďalších zložiek od vlastného analytu, schopných interagovať so stacionárnou fázou chromatografickej kolóny a/alebo potláčať ionizáciu v iónovom zdroji hmotnostného spektrometra je z hľadiska ... viac

LC-MS OKIENKO: KVANTITATÍVNE STANOVENIE HORMÓNOV V PITNEJ VODE – POROVNANIE MS/MS INŠTRUMENTÁCIE VS. ORBITRAP

Identifikácia a kvantitatívne stanovenie mikropolutantov v povrchovej a pitnej vode hrá kľúčovú úlohu v environmentálnej analýze. Mnohé z týchto látok môžu negatívne ovplyvňovať funkcie endokrinných orgánov či destabilizovať hladinu prirodzených hormónov. viac