Nová séria termických analyzátorov NEXTA® DSC firmy Hitachi High-Tech

Bola navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky laboratórií výskumu a vývoja aj oddelenia kontroly kvality pri vývoji nových materiálov, či zabezpečovala kvalitu mnohých materiálov vrátane polymérov, chemikálií, keramiky, kovov, potravín, liečiv, petrochemických látok. viac

Stanovenie izotopu 129I vo vzorkách životného prostredia

Väčšina bežných metód regulujúci znečistenie životného prostredia je zameraná prevažne na vysoko toxické látky, ako sú As, Cd, Hg alebo Pb. viac

Stanovenie distribúcie veľkosti častíc - Vasco Kin od Cordouan Technologies

Veľkosť nanočastíc (hydrodynamický priemer) je dôležitou vlastnosťou, ktorá súvisí so špecifickým merným povrchom. viac

Veľké procesy v malom meradle - optimalizácia parametrov extrúzie (Thermo Fisher Scientific)

Proces vytláčania taveniny (HME - hot melt extrusion) je rozšíreným spôsobom spracovania pri vývoji nových liekových foriem a zvýšenia biologickej dostupnosti zle rozpustných aktívnych zložiek. viac

Ultrazvuková extrakcia z rastlín

Rastliny sú bohaté na bioaktívne látky, ktoré možno z častí rastlín extrahovať rôznymi spôsobmi. viac

Orbitálne pasce vo vývoji biofarmák

Biofarmaká zaujímajú vedľa kompletne synteticky priravených látok významnú a stále expandujúcu oblasť na poli liečiv. viac

Leica a NightSea fluorescencia

Leica stereomikroskopy a ich rozšírenie o fluorescenciu viac

LEICA STELLARIS

Dňa 7. apríla 2020 Leica Microsystems uviedla na trh revolučnú konfokálnu platformu s názvom STELLARIS. Ide o doteraz najvýznamnejšiu novinku za posledných mnoho rokov v oblasti konfokálnej mikroskopie. viac