Externá fluorescencia pre stereomikroskopy

Stereomikroskopy Leica

Stereomikroskopy Leica sú vhodné pre užívateľov, ktorí potrebujú skúmať, kontrolovať či pracovať so vzorkami priamo pod stereomikroskopom, či sa už jedná o priemyselné či biologické aplikácie. Sú vybavené kvalitnou optikou, veľkou pracovnou vzdialenosťou a kvalitnou základňou s rôznymi druhmi osvetlenia. Na základe konkrétnej aplikácie si užívateľ sám zvolí, či preferuje typ Greenough, ktorý sa pri pohľade do okulárov vyznačuje vysokou hĺbkou ostrosti, a teda veľmi realistickým 3D vnemom pre prácu, alebo typ CMO, ktorý je vhodnejší pre tých, ktorí vyžadujú modulárny mikroskop pre získanie fotografií s väčším dôrazom na ergonómiu.

V našom portfóliu nájdete širokú škálu mikroskopov zo skupiny CMO i Greenough, ktoré si môžete nakonfigurovať podľa Vašich prianí.

Optick%C3%A9%20trasy.jpg  

Obr. 1:  a) usporiadanie CMO, stereomikroskop M125; b) Greenough systém, stereomikroskop S9i

Vytvorené pre prácu – séria S9

Séria Greenough stereomikroskopov S9 je unikátna v tom, že má okrem perfektnej planapochromatickej optiky a elegantného dizajnu zakomponovanú taktiež technológiu FusionOptics™, vďaka ktorej vidíte vzorku ako na svojej dlani. Bežné mikroskopy riešia zobrazenie dvoma rovnako veľkými šošovkami, a preto je nevyhnutné zvoliť medzi vysokým rozlíšením alebo hĺbkou ostrosti. Tento mikroskop je však skonštruovaný tak, že má jednu šošovku s menším a druhú s väčším priemerom, teda aj rozdielne numerické apertúry. Táto kombinácia Vám pri pohľade do mikroskopu prináša obraz o vysokom rozlíšení pre detekciu najjemnejších štruktúr a zároveň o výnimočnej hĺbke ostrosti pre vysoko realistický vnem. Túto technológiu obsahujú i niektoré série našich CMO mikroskopov.

FusionOptics.jpg

Obr. 2: technológia FusionOptics™: vľavo rozdielnosť veľkostí šošoviek (menší priemer pre vyššiu hĺbku ostrosti a väčší pre najväčšie rozlíšenie) a vpravo spodný pohľad na mikroskop


Premena Vášho stereomikroskopu na fluorescenčný?

Stereomikroskopy Leica sú dnes ľahko rozšíriteľné o pozorovanie vo fluorescencii, a to jednoduchým nasadením adaptéru na telo mikroskopu. Tento adaptér s kruhovým tvarom je magnetický, takže sa na neho dá podľa potreby veľmi jednoducho a rýchlo prichytiť alebo z neho naopak odobrať filter. Na prednej časti mikroskopu je pridaný štít chrániaci zrak a následne si už len stačí na vzorku posvietiť externou fluorescenčnou lampičkou.

NightSea.jpg

Obr. 3: doplnky pre fluorescenciu na stereomikroskope zľava: adaptér k pripevneniu filtra na stereomikroskop (nasadí sa na telo mikroskopu), fluorescenčná lampa, filter a ochranný štít (obrázok v strede), upevnenie LED zdroja na flexibilné ramienko lampy – tzv. „labutí krk“

Ochranné štíty sú pripevnené aretačnou skrutkou a na boku označené farbou prislúchajúcej vlnovej dĺžke emitovanej z fluorescenčného zdroja. Pokiaľ budete pre excitáciu využívať rôzne vlnové dĺžky a používať tak na stereomikroskope viacero ochranných štítov, ich správnosť vždy overíte kontrolou zhodnosti farebného označenia na štíte a na LED zdroji.

NightSea%20S9.jpg

Obr. 4:  Stereomikroskop Leica a jeho rozšírenie o fluorescenciu vpravo

Celý systém je na mikroskop možné pripevniť do jednej minúty. Krátke video tu.

Video 1: Ukážka implementácie NightSea na Leica S9i

Aplikácie

Stereomikroskopy Leica sú perfektné na širokú škálu aplikácií. V priemyselnej oblasti napríklad pre kontrolu vzoriek, v biologickej sfére pre mikrooperácie, disekcie, transgenné aplikácie a IVF. Pre pozorovanie je možné použiť dopadové i transmisné osvetlenie alebo ich kombináciu. Pre biologické aplikácie sú najtypickejšie zvolené stereomikroskopy s transmisnou základňou, ktorá je vybavená výkonným LED osvetlením, mikroskop je potom možné kedykoľvek rozšíriť o dopadové osvetlenie typu „ring light“ i „spot light illumination“. Steremikroskopy Leica ponúkajú pozorovánie vo svetlom i tmavom poli, Rottermanovom kontraste, šikmom osvetlení alebo polarizácii.

Aplikace.jpg

Obr. 5:  Ukážky biologických vzoriek pod stereomikroskopom

Stereomikroskopy rozšírené o NightSea sa dajú využívať napríklad pre screening špecifickej expresie fluorochrómov. Tak isto i pre GFP alebo DSR u zvierat, tkanív alebo buniek. Fluorescenciu je možné použiť taktiež pri manipulácii a disekcii (napríklad pri injektáži plazmidov, disekcii fluorescenčných buniek pre DNA, RNA alebo proteínovú extrakciu a pri disekcii fluorescenčného tkaniva pre transplantáciu). Ďalšími príkladmi pre pozorovanie je výskum rastlín a mineralógie. Pri kombinácii s citlivou kamerou možno fluorescenčný stereomikroskop využívať taktiež na spracovanie a dokumentáciu týchto procesov.

Aplikace%20Fluo.jpg

Obr. 6:  Ukážka fluorescenčnej aplikácie - zľava embryo Zebra fish, plod bodliaku, korál

Veľkou výhodou pozorovania stereomikroskopmi s NightSea je možnosť veľmi rýchleho striedania pozorovania v transmisnom alebo dopadovom svetle a vo fluorescencii. Jediné, čo je potreba zmieniť, je odmontovať krúžkový filter na magnetickej úchytke a zapnúť príslušné osvetlenie.

Ďalšie výhody a možnosti?

  • Zvolením mikroskopov Leica si vyberáte značku s vysokým štandardom kvality
  • Vyberte si konkrétny typ a model stereomikroskopu, na ktorom chcete NightSea implementovať
  • Stereomikroskopy Leica sú o fluorescenciu jednoducho rozšíriteľné
  • Výrazne zvýšite rôznorodosť všetkých Vašich možných aplikácií
Ďalšou možnosťou je použitie tohto adaptéru pre digitálne mikroskopy tak v priemyselných aplikáciách, ako aj pre biológiu. Pokiaľ by ste potrebovali viac informácií o digitálnych mikroskopoch, napíšte nám.
DVM6-2_9129withscreen.jpg
Obr. 7: Leica DVM6 digitálny mikroskop s fluorescenciou NightSea
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať!
Tím mikroskopie PRAGOLAB s.r.o.
mikroskopie@pragolab.cz