Nová séria termických analyzátorov NEXTA® DSC firmy Hitachi High-Tech


Divízia termickej analýzy spoločnosti Hitachi High-Tech uviedla 19. 1. 2021 na trh novú sériu diferenciálnych skenovacích kalorimetrov NEXTA DSC pre pokročilý vývoj materiálov a kontrolu ich kvality.

Špičková technológia RealView® vizualizácie analýz

Voliteľná jednotka RealView Sample nám dáva vizuálne informácie o vzorke počas merania DSC a zachytáva v reálnom čase obrazovú analýzu vzoriek, ktorá môže súvisieť priamo so signálom DSC. To pomáha identifikovať zmeny fyzikálnych vlastností a pridané vizuálne informácie k výstupu DSC ešte viac uľahčujú interpretáciu výsledkov, najmä pri analýze porúch materiálov, analýze nečistôt a vyhodnotení atypických výsledkov. Kamera s vysokým rozlíšením vo vnútri systému RealView umožňuje pozorovanie vzorky pri veľmi nízkych teplotách až do -50 °C. Ideálna voľba použitia NEXTA DSC je vo výskume, výučbe, meraní veľkosti oblasti defektu a riešení problematických materiálov. Systém RealView zahŕňa analýzu farieb (RGB, CMYK a LAB), obrazový záznam (fotografií) aj videá vizuálnej zmeny vzoriek. Výsledky sú uložené podľa výstupného času a teploty DSC pre nasledujúcu analýzu a vyhodnotenie dát.

Deteguje aj tie najmenšie teplotné zmeny

Vývoj a výroba zložitých kompozitných materiálov, kde majú stopové hladiny prísad obrovský vplyv na výkon, kladie vysoké nároky na schopnosť termickej analýzy odkrývať stále ťažšie postrehnuteľné zmeny teplotných vlastností vzoriek. Séria NEXTA DSC bola navrhnutá tak, aby poskytovala najvyššiu úroveň výkonu potrebnú pre tepelnú charakteristiku pokročilých materiálov. Oba modely série NEXTA DSC ťažia z jedinečného dizajnu piecky a novo vyvinutých senzorov, ktoré zabezpečujú prvotriednu citlivosť a veľmi dobrú opakovateľnosť. Tieto inovácie pomáhajú detegovať a izolovať aj najmenšiu teplotnú zmenu charakteru vzoriek, dokonca aj pre stopové množstvo v komplexných materiáloch.

Novo vyvinutý senzor pre pokročilú a spoľahlivú analýzu

NEXTA DSC600 ťaží z novo vyvinutého teplotného senzora DSC typu, ktorý ponúka vysokú citlivosť a rozlíšenie potrebné pre vývoj pokročilých materiálov, analýzu porúch či čistoty materiálov. Model NEXTA DSC200 s novým dizajnom snímača poskytuje vysokú citlivosť a stabilitu v rámci efektívnych výrobných nákladov (obr. 2 a 3). Oba modely NEXTA DSC (obr. 1) majú novú konfiguráciu piecky, ktorá poskytuje základnú opakovateľnosť +/- 5 μW. To zaisťuje spoľahlivú a presnú detekciu materiálov na stopovej úrovni a prináša výkon potrebný pre širokú škálu aplikácií, vrátane výskumu a vývoja a kontroly kvality vstupných materiálov aj produktov.

Hitachi_%C4%8Dl%C3%A1nek_obr%C3%A1zek.pn
Obr. 1 - NEXTA DSC200 a NEXTA DSC600

Obr.%202%20Teplotn%C3%AD%20senzor%20se%2
Obr. 2 - Teplotný senzor s 3 termočlánkami pre vyššiu citlivosť a rozlíšenie

Obr.%203%20Rovnom%C4%9Brn%C3%A9%20rozlo%
Obr. 3 - Rovnomerné rozloženie toku tepla medzi pozíciou referenčnou a vzorkou

Analýza väčšieho množstva vzoriek vrátane integrovaného zabezpečenia

Okrem zamerania na výkon ponúka séria NEXTA DSC mnoho ďalších funkcií podporujúcich hĺbkovú termickú analýzu väčších objemov vzoriek. Možnosť automatického vzorkovania zahŕňa jedinečný štvorhranný držiak vzoriek, ktorý je charakterizovaný vysokou spoľahlivosťou aj pri analýze až 50 vzoriek naraz. Do systému boli pridané inovatívne bezpečnostné prvky, napríklad automatické veko určené k aktivácii pri vopred nastavenej teplote s automatickou detekciou vzoriek.

Obr.%204%20V%C3%ADce%20termo%C4%8Dl%C3%A
Obr. 4 - Viac termočlánkov pre zvýšenie intenzity signálu

Systém duálneho chladenia šetrí čas i náklady

Duálny chladiaci systém, ktorý je súčasťou série NEXTA DSC, zjednodušuje analýzu pri teplotách pod 80 °C, čím eliminuje ručné odpájanie elektrického chladiaceho systému, keď je požadované chladenie kvapalným dusíkom, čo v konečnom dôsledku šetrí čas užívateľa. Vstavaný hybridný systém umožňuje pripojenie dvoch chladiacich systémov súčasne. Možno zvoliť tri chladiace systémy: vzduchové chladenie, elektrické chladenie alebo chladenie kvapalným dusíkom. Chladenie vzduchom je ideálny pre tých, ktorí majú záujem o meranie pri laboratórnej teplote a vyššej. Väčšina meraní využíva elektrické chladenie, ktoré pomáha znižovať náklady pri dosahovaní teploty pod teplotou okolia. Chladenie kvapalným dusíkom je možné zvoliť v prípade potreby pre konkrétne merania, ako je analýza prechodových javov v niektorých gumách alebo elastoméroch.

Nová séria NEXTA DSC bola navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky laboratórií výskumu a vývoja aj oddelenia kontroly kvality pri vývoji nových materiálov a zabezpečovala kvalitu mnohých materiálov vrátane polymérov, chemikálií, keramiky, kovov, potravín, liečiv a petrochemických látok. Okrem úplne nového dizajnu senzora a piecky bola vylepšená špičková jednotka Real View Sample Observation Unit. Nové zabezpečovacie prvky boli vyvinuté a navrhnuté priamo podľa požiadaviek zákazníkov a požadovanej aplikácie.

NEXTA DSC600 a NEXTA DSC200 sú pre Vás teraz k dispozícii v ponuke spoločnosti PRAGOLAB s.r.o., ktorá sa od tohto roku stala zástupcom Hitachi High-Tech divízie termickej analýzy v Českej a Slovenskej republike.

Viac informácií nájdete TU.

Hitachi High-Tech Analytical Science

https://twitter.com/hitachihtas
linkedin.com/company/hitachihtas