SPME ARROW - NOVÁ TECHNOLÓGIA SPME

Mikroextrakcia tuhou fázou (Solid phase microextraction, SPME) je metóda prípravy vzoriek bez použitia rozpúšťadiel, ktorá spája extrakciu a zakoncentrovanie do jedného kroku. viac

SÉRIA STEREOMIKROSKOPOV LEICA S9

V roku 2017 prichádza spoločnosť Leica Microsystems so sériou noviniek, o ktorých vás budeme priebežne informovať. Inovácie prebehnú tak v softvérových platformách, ako aj v samotných mikroskopoch. viac

SMART DIGEST

Jednoduchá, rýchla a reprodukovateľná metóda rozkladu proteínov pôsobením proteolytických enzýmov. viac

NOVÁ KOLÓNA Thermo Scientific EASY-Spray C18, 75 cm

Uvádzacia zľava – 10 % ! viac

ROZHOVOR S DR.BERTRANDOM ROCHATOM

o výhodách kvantitatívnej analýzy v MS pomocou Orbitrap HR/AM viac

NOVÉ BATÉRIOVÉ CYKLÉRY

s impedančnou analýzou od Bio-Logic SAS. viac

Charakterizácia vlastností stavebných materiálov s použitím DVS

od spoločnosti Surface Measurement Systems viac

AKO VYBRAŤ LC KOLÓNU PRE ANALÝZY POTRAVÍN, NÁPOJOV A KRMÍV

Pri technikách LC a LC/MS je najdôležitejším faktorom výber chromatografickej kolóny, HPLC alebo UHPLC. viac