NOVÝ MULTIKANÁLOVÝ POTENCIOSTAT S IMPEDANČNOU ANALÝZOU OD BIO-LOGIC SAS

Firma Bio-Logic SAS (Claix, Francúzsko) rozširuje ponuku a konfigurácie výkonných multikanálových potenciostatov s možnosťou EIS v rozsahu frekvencií 1 MHz - 10 μHz, o osemkanálový multipotenciostat kompatibilný s rozširujúcimi prúdovými a výkonovými boostermi pre potenciostaty a multipotenciostaty SP150/VMP/VPM3. Zostavy sú určené pre kvalifikovaný vývoj a testovanie výkonových batériových článkov, zväzkov a ich riadiacich jednotiek, v rozsahu napätí 1-60 V, s výkonom 1 500 W (s chladením vzduchom) a až 3 000 W (s vodným chladením).

osmikanalovy-potenciostat-vsp-3e.jpg

Obr. 1: Osemkanálový potenciostat VSP-3e

Francúzska firma Bio-Logic SAS vyvíja a produkuje rozsiahly program vedeckej, výskumnej a testovacej inštrumentácie, napr. potenciostatov/galvanostatov, jedno- aj viackanálových, prúdových aj výkonových boosterov, testovacích staníc batérií, akumulátorov a superkapacitorov. Aktuálnou témou výskumu je oblasť štúdia „skladovania“ energie a jej konverzie. Vývoj nových batérií, akumulátorov, superkapacitorov a palivových článkov a materiálov pre nich, vyžaduje aj novú meraciu a testovaciu techniku. Novým príspevkom, rozširujúcim možnosti konfigurácie a funkcionality špičkových potenciostatov Bio-Logic SAS, je nový prírastok, až osemkanálový multipotenciostat založený na technológii SP-150, VSP a VMP3 (pozri Obr. 1).

Multipotenciostat je koncipovaný do vertikálneho, priestorovo efektívneho šasi s ôsmimi voľnými slotmi, ktoré môžu byť osadené až ôsmimi úplne nezávislými kanálmi - doskami potenciostatov/galvanostatov, buď s alebo bez elektrochemickej impedančnej analýzy (EIS) v rozsahu 1 MHz - 10 μHz. Maximálny prúd 1 A každého kanála multipotenciostatu (namiesto 0,4 A u VSP & VMP3) môže byť rozšírený externými prúdovými alebo výkonovými boostrami až na hodnotu 800 A, so zachovaním všetkých ostatných funkcionalít programu EC-Lab, vrátane EIS, simulácie a fitovania – Z-Fit. To zaisťuje potreby testovania širokého rozsahu bežných batériových zväzkov a palivových článkov. Multipotenciostat je riadený z prostredia programu EC-Lab® V11.31 a novšieho s garantovaným neobmedzeným upgrade-om a neobmedzeným počtom inštalácií pre viacúčelové využitie a off-line spracovanie dát.

Koncepcia prístroja vypĺňajúca medzeru medzi VSP s piatimi kanálmi a VMP3 s až 16-mi kanálmi, poskytuje užívateľovi cenovo efektívne riešenie s maximálnou flexibilitou, možnosť realizovať súbežne aj veľmi dlhé experimenty vrátane EIS, ale aj možnosť integrácie s ďalším príslušenstvom, ako sú kremenné mikrováhy (QCM), rotačné diskové elektródy (RDE) a aj rotačné diskové elektródy s prstencom (RRDE), spektrometre a ďalšie zariadenia, vďaka dedikovaným analógovým a TTL vstupom a výstupom, ktorými je vybavená každá doska potenciostatu.

VSP-3e zachováva obe možnosti voliteľného pripojenia k PC, aj USB, aj Ethernet, čo zaisťuje skutočný viacúčelový režim a realizáciu úplne nezávislých experimentov súbežne na všetkých kanáloch.

proudovy-napetovy-booster-flexp-0160-bio

Obr. 2: Prúdový-napäťový booster FlexP 0160, Bio-Logic SAS

Podrobnosti o multipotenciostate VSP-3e, o výkonovom testeri akumulátorových zväzkov, FlexP 0160 a o ďalšie vedecké inštrumentácie od Bio-Logic SAS nájdete na stránkach výrobcu: www.biologic.net . Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte odborného predajcu oficiálneho distribútora pre Českú a Slovenskú republiku PRAGOLAB s.r.o.: bratislava@pragolab.sk .