JTS-150 – SPEKTROMETER PRE ŠTÚDIUM FOTOSYNTÉZY OD BIO-LOGIC SAS

Francúzska firma Bio-Logic SAS vyvíja a produkuje rozsiahly program vedeckej, výskumnej a testovacej inštrumentácie, ako sú napr. potenciostaty/galvanostaty, jedno- aj viackanálové, boostery, testovacie stanice batérií, akumulátory a palivové články. Má rovnako aj rozsiahlu divíziu vývoja a výroby zariadení pre rýchle kinetické metódy. Takmer 30 rokov existencie a vývoja umožňuje pravidelne prinášať na trh inovácie, ale aj úplne nové analytické zariadenia a technické riešenia. Na základe dlhoročných skúseností s konštrukciou spektrometrov, detekciou a spracovaním rýchlych tranzientných signálov, nedávno firma Bio-Logic SAS realizovala rozsiahlu inováciu jedného zo svojich najunikátnejších prístrojov, spektrometra Joliotovho typu, JTS-100 na nový model: JTS-150.

Konfigurácia spektrofotometra je založená na optickej doske osadenej optickou komorou modulov fotodiód referenčného a detekčného kanálu, porty pre detekciu a aktinické zdroje, slotom pre interferenčné filtre, prípravou pre vzorkové držiaky umiestnené v optickej dráhe lúča spektrometra.

drzak-pevnych-vzorku.jpg

Obr. 1: Optická doska spektrometra JTS-150

Kontrolnou jednotkou spektrometra JTS-150 je elektronický modul, ktorý riadi LED zdroje žiarenia, riadi pripojené moduly, zabezpečuje riadenie experimentu, zber dát a ich prenos do PC. Kontrolná jednotka je založená na vnútornom jednodoskovom počítači s operačným softvérom OS Linux, ktorý riadi všetky procesy a komunikáciu s užívateľom, prostredníctvom grafického rozhrania Photokine. Užívateľské prostredie je tak prezentované užívateľovi ako webová aplikácia umožňujúca všetky štandardné úkony, prípravu experimentu, realizáciu merania, ukladania dát a manipulácie s nimi, všetko prostredníctvom ethernetového pripojenia ku klientskemu PC s ľubovoľným operačným systémom a webovým pripojením.

Najvýznamnejšia inovácia sa týka kontrolovaných zdrojov žiarenia. Štandardnou súčasťou spektrometra je modul Smart-Lamp, nahrádzajúci všetky predchádzajúce jednoúčelové kity ponúkané pre skoršie modely JTS-10 a JTS-100 pre jednotlivé aplikácie. Smart-Lamp ponúka užívateľovi výber z 8 vlnových dĺžok (470 nm, 517 nm, 546 nm, 554 nm, 563 nm, 574 nm, 705 nm a 740 nm). Alternatívne je možné zvoliť zdroj Multi-LED so štyrmi pozíciami pre voliteľné LED pre aplikácie, ktoré nie sú pokryté uvedenými vlnovými dĺžkami. Spektrometer umožňuje meranie s držiakom štandardných optických kyviet 10 x 10 mm, k dispozícii je držiak pevných vzoriek, napr. listov, s možnosťou vytvárania plynovej atmosféry, napr. N 2 , CO 2 . Oba držiaky sú termostatovateľné v rozmedzí 0-50 °C.

opticka-lavice-spektrometru-jts-150.jpg

Obr. 2: Držiak pevných vzoriek

Spektrometer JTS-150 je kľúčové zariadenie pre všetkých užívateľov, ktorí sa zaoberajú štúdiom fotosyntetických procesov rastlín alebo rias, pre rastlinných fyziológov zaoberajúcich sa hľadaním a štúdiom faktorov ovplyvňujúcich fotosyntetické cykly v rastlinách, riasach, kyanobaktériách, ale tiež aj pre produkčné poľnohospodárske spoločnosti, hľadajúce optimalizáciu fotosyntetickej aktivity plodín. Súhrnne komukoľvek, kto sa zaujíma o kinetiku rýchlych fotokatalytických reakcií.

Firma Bio-Logic SAS v súčasnosti produkuje takmer 50 produktov a vyše 100 variantov prístrojov. Podrobnosti o spektrometri Joliotovho typu nájdete na stránkach výrobcu: www.biologic.net . Pre ďalšie informácie o spektrometri JTS-150 a o ďalšie vedecké inštrumentácie od Bio-Logic SAS, kontaktujte odborného predajcu oficiálneho distribútora pre Českú a Slovenskú republiku PRAGOLAB s.r.o.: bratislava@pragolab.sk .