Optické mikroskopy nielen pre IVF pracoviská

Leica-Microsystems ponúka široké portfólio rutinných a výskumných optických mikroskopov. viac

Reológia automobilových a papierenských náterov

Nástrek automobilových farieb, lakov a náterov a aplikácia náterov na papier sú typickými príkladmi priemyselných procesov, kde charakterizácia elongačných vlastností je nevyhnutnosťou pre optimalizáciu vlastností produktov a výrobných procesov. Elongačné toky sa objavujú v... viac

Acclaim Trinity – tri retenčné mechanizmy na jednej kolóne!

Thermo Scientific Acclaim Trinity sú ďalšie kolóny s unikátnymi vlastnosťami. Sú navrhnuté špeciálne na spoločné stanovenie kyslých, zásaditých a neutrálnych látok, keďže poskytujú súčasne vlastnosti reverznej fázy, anexu a katexu. viac

Rýchla a presná kontrola povrchov s digitálnym mikroskopom Leica DVM6

Vizuálna kontrola povrchových kazov a vád automobilových dielov je neodmysliteľnou súčasťou kontroly kvality výrobkov (QC/QA) a analýzy porúch (FA). viac

Analýza stopových prvkov v petroleji pomocou ICP-OES iCAP 7000 Plus

Petrolej je palivo, ktoré je jednou z destilačných frakcií ropy. Využíva sa napríklad ako zložka leteckého paliva (viac ako 60% leteckého benzínu tvorí práve petrolej), palivo pre domácnosť alebo ako čistiace rozpúšťadlo. viac

Thermo Fisher Scientific predstavuje nový ICP-OES spektrometer iCAP 7000 Plus

Thermo Fisher Scientific Inc., svetový líder vo vývoji a produkcii vedeckých a analytických prístrojov, predstavil najnovšiu inováciu rodiny optických emisných spektrometrov s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES), teraz označovanou ako iCAP 7000 Plus. viac

Nový člen rodiny spektrometrov

Nicolet iS5N FT-NIR nielen pre stanovenie FAME viac

Rýchle viacfarebné experimenty so systémom HyVolution pre Leica TCS SP8

Super-rezolučný modul pre konfokálne mikroskopy Leica TCS SP8, ktorý umožňuje zhotovovať snímky s neuveriteľnou rýchlosťou a pre viac kanálov súčasne. viac