TELECENTRICKÉ OPTICKÉ SYSTÉMY

Použitie telecentrických optických systémov pre optimalizáciu presnosti a reprodukovateľnosti priemyselného obrazu. viac

POKROČILÉ TECHNOLÓGIE V ICP-MS

Trojitý kvadrupól pre prekonávanie interferencií pri mapovaní distribúcie prvkov v biologických vzorkách pomocou LA-ICP-MS – iCAP TQ viac

THERMO SCIENTIFIC™ VIPER™ A THERMO SCIENTIFIC™ NANOVIPER™ FINGERTIGHT FITTINGS

Hľadáte dokonalé prepojenie LC modulov, ventilov a kolón? Máme pre Vás riešenie. viac

DÔLEŽITÉ VÝROBNÉ VLASTNOSTI PRÁŠKOVÝCH NÁPOJOV

V predajných automatoch sú práškové prípravky často riedené vo vode pre výrobu rôznych nápojov, ako je káva, horúca čokoláda a polievka. Dávkovanie práškov musí byť presne riadené, aby sa pri riedení dosiahol konzistentný výsledok a zabránilo sa zablokovaniu prístroja. viac

Thermo Scientific Pharma mini Implant Line

Vyrobte vysokokvalitné injekčné systémy na cielené podávanie liečiv s Thermo Scientific ™ Pharma mini Implant Line. viac

PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIA S DÁVKOVANÍM TECHNIKOU HEADSPACE

Rýchle, automatické a presné stanovenie prchavých látok v krvi viac

Hypersil GOLD aQ

Excelentná kolóna pre analýzy polárnych látok viac

XPS A RAMAN

Teraz v jednom prístroji! viac