Charakterizácia vlastností stavebných materiálov s použitím DVS

od spoločnosti Surface Measurement Systems viac

AKO VYBRAŤ LC KOLÓNU PRE ANALÝZY POTRAVÍN, NÁPOJOV A KRMÍV

Pri technikách LC a LC/MS je najdôležitejším faktorom výber chromatografickej kolóny, HPLC alebo UHPLC. viac

ANALÝZA VZORIEK S MIKROSKOPOM LEICA DVM6 M

Ako analyzovať upravené a surové geologické vzorky s digitálnym mikroskopom Leica DVM6 M. viac

IC-MS

Nový trend v analýze polárnych látok. viac

LEICA CLEANLINESS EXPERT

Hodnotenie čistoty. viac

DIGITALIZÁCIA OBRAZU S LEICA MICROSYSTEMS

Nie každá mikroskopická kamera je vhodná pre vašu aplikáciu. A rozhodne sa nedá povedať, že čím nákladnejšia je kamera, tým pre vás musí byť aj lepšia. Ako poznáte tú najvhodnejšiu? viac

KOMBINÁCIA STOLNÉHO NMR S GC-MS

Kombinácia použitia stolného NMR spektrometra s GC-MS pre forenzné aplikácie. viac

Ultrastopová špeciačná analýza cínu pomocou GC-ICP/MS

V poslednom čase narastá záujem o analýzu rôznych foriem jednotlivých prvkov – tzv. špécií, a to aj vo výskumných laboratóriách, ale tiež aj v laboratóriách s rutinnou prácou. Rôzne formy špécií totiž môžu mať rôzny vplyv na životné prostredie a zdravie človeka. viac